Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98+0,05%
CHF / PLN4,50+0,02%
GBP / PLN5,06+0,05%
EUR / USD1,09-0,04%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,75-0,05%
ROPA WTI78,63-0,17%
ZŁOTO2 114,72+0,02%
SREBRO23,88-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PRIMA MODA S.A.: raport finansowy (2022-04-29 23:36)

ESPI | 01:36 30 kwiecień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-04-29
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
52 - 233Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parafialna27
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2021202020212020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów131741582728783573

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 155954659421221

Zysk (strata) brutto 1065-1093233-249

Zysk (strata) netto998-1093218-244

Liczba akcji w sztukach3200320032003200

Aktywa trwałe 115591151125132494

Kapitał własny 9862918421441990

Zobowiązania długoterminowe41221845896400

Zobowiązania krótkoterminowe 125001414627183065

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,082,870,670,62

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej877889192199

Przepływy pieniężne netto z działalności nwestycyjnej-7460-1630

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej80105417236

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
primamoda_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Prima Moda za 2021 rok
PRIMAMODA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
sprzdzialprimamoda-2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Prima Moda S.A. za 2021 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-04-29Dariusz PlesiakPrezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej