Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2023-05-29 17:27)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-29
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 29 486 45 874 6 273 9 871
Koszt własny sprzedaży 28 903 43 745 6 149 9 413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 470 -387 -313 -83
Zysk (strata) brutto-2 078 -347 -442 -75
Zysk (strata) netto-1 698 -456 -361 -98
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,04 -0,01 -0,01 -0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 088 -2 555 -444 -550
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 - 69 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 203 -8 854 -894 -1 905
31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022
Aktywa trwałe 10 314 10 460 2 206 2 230
Aktywa obrotowe 73 867 80 142 15 799 17 088
Kapitał własny 18 275 19 973 3 909 4 259
Zobowiązania długoterminowe 5 896 6 133 1 261 1 308
Zobowiązania krótkoterminowe 60 010 64 496 12 835 13 752
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,40 0,43 0,08 0,09

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-29Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2023-05-29Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2023-05-29Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2023-05-29Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej