Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2022-11-18 17:03)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-18
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 148 871 192 347 31 756 42 195

Koszt własny sprzedaży 143 165 181 997 30 539 39 925

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 322 5 450 69 1 196

Zysk (strata) brutto-994 4 531 -212 994

Zysk (strata) netto-3 133 3 362 -668 738

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,07 0,07 -0,01 0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 799 -36 105 1 664 -7 920

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-72 -10 -15 -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 608 15 510 -4 183 3 402


30.09.202231.12.202130.09.202231.12.2021

Aktywa trwałe 3 815 7 019 783 1 526

Aktywa obrotowe 104 360 130 450 21 430 28 362

Kapitał własny 26 948 30 081 5 534 6 540

Zobowiązania długoterminowe 6 718 7 154 1 380 1 555

Zobowiązania krótkoterminowe 74 509 100 234 15 300 21 793

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,58 0,65 0,12 0,14

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

MDI Energia SA SSSF 30.09.2022-sig.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za III kwartał 2022r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-11-18Grzegorz SochackiPrezes Zarządu


2022-11-18Piotr GajekWiceprezes Zarządu


2022-11-18Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


2022-11-18Magdalena BartkowiakGłówny KsięgowyMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej