Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:28)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 46 373 61 721 9 979 13 499
Koszt własny sprzedaży 44 107 58 092 9 491 12 706
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-295 1 826 -63 399
Zysk (strata) brutto-255 1 664 -55 364
Zysk (strata) netto-364 1 344 -78 294
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,01 0,03 -0,00 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 791 -18 851 -385 -4 123
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -24 - -5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 854 7 442 -1 905 1 628
31.03.202231.12.202131.03.202231.12.2021
Aktywa trwałe 5 803 6 919 1 247 1 504
Aktywa obrotowe 121 242 130 330 26 060 28 336
Kapitał własny 29 421 29 785 6 324 6 476
Zobowiązania długoterminowe 6 888 7 154 1 480 1 555
Zobowiązania krótkoterminowe 90 736 100 310 19 503 21 809
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,64 0,65 0,14 0,14

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2022-sig.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za I kwartał 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2022-05-27Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2022-05-27Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2022-05-27Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej