Reklama
WIG81 661,42-1,62%
WIG202 412,00-1,86%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,99+0,08%
CHF / PLN4,54+0,14%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX17 601,22+0,25%
FT-SE7 625,00-0,75%
CAC 407 954,39+0,08%
DJI38 949,02-0,06%
S&P 5005 069,76-0,17%
ROPA BRENT82,06+0,26%
ROPA WTI78,49+1,20%
ZŁOTO2 035,28+0,03%
SREBRO22,51+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-05-28 17:01)

ESPI | 19:01 28 maj 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-28
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 61 721 51 951 13 499 11 817
Koszt własny sprzedaży 58 092 49 459 12 706 11 250
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 826 1 099 399 250
Zysk (strata) brutto 1 664 508 364 116
Zysk (strata) netto 1 344 396 294 90
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,03 0,01 0,01 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 851 -29 164 -4 123 -6 634
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 -1 393 -5 -317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 442 14 526 1 628 3 304
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe 5 555 5 380 1 192 1 166
Aktywa obrotowe 130 722 122 499 28 050 26 545
Kapitał własny 33 708 32 364 7 233 7 013
Zobowiązania długoterminowe 5 412 5 449 1 161 1 181
Zobowiązania krótkoterminowe 97 157 90 066 20 848 19 517
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,73 0,70 0,16 0,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2021-sig.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2021-05-28Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2021-05-28Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2021-05-28Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej