Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MCI Capital ASI – Wyniki za 2Q23 - dobry kwartał, m.in. dzięki przeszacowaniu eSky

MCI Capital ASI – Wyniki za 2Q23 - dobry kwartał, m.in. dzięki przeszacowaniu eSky  | FXMAG INWESTOR
materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Przychody z tytułu zarządzania w 2Q23 wyniosły 4,4 mln zł i były zbliżone do poziomu z 1Q23, zyski z inwestycji wyniosły 124,9 mln zł (vs 17,5 mln zł w 1Q23), EBIT wyniósł 111,4 mln zł (vs 14,7 mln zł w 1Q23), wynik netto 97,3 mln zł (vs 10,3 mln zł w 1Q23).

W 2Q23 dodatni wynik z tytułu aktualizacji wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.EV FIZ wyniósł 132,4 mln zł, natomiast w I półroczu 2023 r. 139 mln zł (w związku z przeszacowaniem inwestycji w eSky w kwocie 69,7 mln zł, akcje MCI Capital ASI S.A. 26,4 mln zł, Netrisk 13,9 mln zł, IAI 11,7 mln zł oraz Pigu 8,4 mln zł). W 2Q23 ujemny wynik na MCI.TV FIZ w udziale przypadającym na MCI Capital wyniósł –9,5 mln zł. Wartość księgowa na akcję na koniec 2Q23 wyniosła 38,6 zł (+12% r/r). Zarząd ocenia, że najbliższe 12-24 miesiące to dobry okres na inwestowanie ze względu na niską płynność na rynku i atrakcyjne wyceny. Grupa dysponuje płynnością na poziomie 780 mln zł i negocjuje kilka transakcji.

 

1) Rachunek zysków i strat

W 2Q23 zyski z inwestycji wyniosły 124,9 mln zł, EBIT +111,4 mln zł, wynik netto +97,3 mln zł. W całym 1H2023 na wynik złożyły się niezrealizowany zysk na CI MCI.EuroVentures FIZ (+153,5 mln zł), strata MCI.TechVentues FIZ (-16,8 mln zł) i zysk MCI.InternetVentures w likwidacji (+5,8 mln zł). Wzrost kosztów operacyjnych w 2Q23 wynika m.in. z rozpoznania kosztów carry fee w wysokości 11 mln zł, a wzrost kosztów finansowych z wyższych kosztów odsetek od kredytów bankowych.

Reklama

MCI Capital ASI – Wyniki za 2Q23 - dobry kwartał, m.in. dzięki przeszacowaniu eSky  - 1

MCI Capital ASI – Wyniki za 2Q23 - dobry kwartał, m.in. dzięki przeszacowaniu eSky  - 1

 

2) Wyniki subfunduszy

Średnia stopa zwrotu MCI.EV FIZ za 1H2023 wyniosła +7,9%, a wynik subfunduszu za w tym okresie 154,3 mln zł (z tego 99,55% przypadło na MCI Capital ASI). Do wyników MCI.EV najsilniej kontrybuowała w I półroczu 2023 r. spółka eSky – wzrost wyceny inwestycji podążał za wzrostem wyników finansowych spółki. W tym okresie miały również miejsce dalsze wzrosty wartości akcji Grupy Netrisk, dzięki pozytywnej dynamice wyników finansowych. W 2Q23 ujemny wynik na wycenie MCI.TV FIZ w udziale przypadającym na MCI Capital wyniósł –9,5 mln zł, a w całym 1H2023 -16,8 mln zł. Łącznie wynik na poziomie całego MCI.TV w 1H2023 wyniósł -33 mln zł, z czego niezrealizowane straty to 13 mln zł, a zrealizowane to 19 mln zł – składały się na to straty na przeszacowaniu inwestycji w MarketFinance w kwocie 14,5 mln zł, Morele Group Sp. z o.o. w kwocie 12,5 mln zł, GameDesire w kwocie 11,1 mln zł oraz Gett w kwocie 9,2 mln zł, co zostało częściowo skompensowane przez wygenerowanie zysku na przeszacowaniu inwestycji w Answear w kwocie 23,3 mln zł.

 

3) Wyjścia i nowe inwestycje

Fundusze z Grupy MCI zrealizowały 2 wyjścia z inwestycji do chwili obecnej: Gamedesire i Linx (dywidenda) o łącznej wartości 12 mln zł. Nowe inwestycje to zakup pakietu akcji Answear w styczniu za 6 mln zł, pożyczki dla PHH Group w styczniu i sierpniu o łącznej wartości 17 mln zł, zakup udziałów w Gett za 37 mln zł sfinalizowany w lipcu i nabycie akcji MCI Capital za 55 mln zł.

Reklama

 

4) Płynność finansowa

Dostępna płynność Grupy to około 780 mln zł, przy czym uwzględniając oczekiwane wpływy z exitów w okresie najbliższych 24 miesięcy, spółka szacuje, że wielkość ta może wzrosnąć do 1 mld zł.

 

Ostatnia wycena: 36,1 zł/akcję z dnia 20.04.2023 r. Cena w dniu wydania 19,5 zł.

 

Reklama

 

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowlane (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023)
 

 


Reklama

Czytaj dalej