Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

INSTALKRK: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. (2023-05-26 09:48)

Komunikaty ESPI | 11:48 26 maj 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2023
Data sporządzenia:2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 roku oraz następujące dokumenty, mające być przedmiotem tych obrad, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
- sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2022 rok, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 maja 2023 roku oraz raport z dnia 22 maja 2023 roku
niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny przedmiotowego sprawozdania,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A..pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Rada Nadzorcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2022 rok.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. za 2022 rok
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022
Rada Nadzorcza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRKBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Konstantego Brandla1
(ulica)(numer)
(012) 652 21 01012 653 21 97
(telefon)(fax)
sekretariat@instalkrakow.plwww.instalkrakow.pl
(e-mail)(www)
679-008-54-87350564042
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-26Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu
2023-05-26Rafał RajtarCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej