Reklama
WIG81 989,92+0,06%
WIG202 419,82+0,07%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN3,99-0,01%
CHF / PLN4,50-0,30%
GBP / PLN5,04+0,06%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 770,81+0,52%
FT-SE7 675,01+0,59%
CAC 407 930,67+0,04%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,38+1,68%
ROPA WTI78,85+0,70%
ZŁOTO2 053,68+0,46%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

GPW: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2024-2026 (2023-11-29 16:01)

ESPI | 17:01 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2023
Data sporządzenia: 2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2024-2026
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza GPW, w dniu 29 listopada 2023 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego przeglądy i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2024-2026.

Wybranym biegłym rewidentem jest BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355.

Dotychczas GPW korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 21/2023

Date: 29 November 2023

Legal basis: Article 17 (1) of MAR – Inside information

Topic: Appointment of a certified auditor for the audit of financial statements for the years 2024-2026
Content:

The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”, “Company”) announces that on 29 November 2023 the GPW Supervisory Board appointed the certified auditor for the audit of the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the years 2024-2026.

The GPW Supervisory Board appointed BDO PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., seated in Warsaw, adress Postępu 12 Street, registered in the register of statutory auditors kept by the Polish Audit Supervision Agency under the number 3355.

In the previous years the Company used the services of KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., seated in Warsaw, adress Inflancka 4A Street.

Legal basis: Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Legal Journal L 173) (“MAR”).

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Izabela OlszewskaCzłonek Zarządu
2023-11-29Monika GorgońCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej