Reklama
WIG81 955,82+0,01%
WIG202 415,14-0,12%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,99-0,01%
CHF / PLN4,50-0,32%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08+0,09%
DAX17 753,82+0,43%
FT-SE7 670,67+0,53%
CAC 407 922,98-0,06%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,31+1,60%
ROPA WTI79,80+1,92%
ZŁOTO2 054,21+0,49%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EUROTEL S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki (2023-12-05 16:56)

ESPI | 17:56 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2023
Data sporządzenia:2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Eurotel S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje, iż Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu dzisiejszym tzn. 5 grudnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2023 roku.

Poniżej Spółka podaje treść dokonanych zmian Statutu a w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian w Statucie:

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)Telekomunikacja - PKD.61,
2)Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
3)Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
4)Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
5)Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
6)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,
7)Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
8)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
9)Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
10)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
11)Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
12)Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
13)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD.70.22.Z,
14)Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
15)Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
16)Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
17)Reklama - PKD.73.1,
18)Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
19)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
20)Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
21)Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
22)Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
23)Edukacja - PKD.85,
24)Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
25)Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
26)Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
27)Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.66.1,
28)Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
29)Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
30)Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.
31) Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD.47.91.
32)Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD.47.19.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Statut z 8_11_2023.pdfStatut tekst jednolity
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
058 5203819 - 20058 5203819 w 40
(telefon)(fax)
gdansk@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2023-12-05Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej