Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Handel (han)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Wybór Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki Jerzego Bernharda, w wyniku jego śmierci, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 1 marca 2021 r. postanowiła spośród obecnie funkcjonującego, trzyosobowego składu Zarządu Spółki, wybrać Pana Henryka Orczykowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu STALPROFIL S.A.
Pan Henryk Orczykowski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą hutniczą, a od roku 1991 także ze STALPROFIL S.A., najpierw pełniąc przez kilkanaście lat funkcje Członka, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 2006 roku do chwili obecnej funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Rozwoju, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją nakreślonej dla Grupy strategii rozwoju, w tym za nadzór nad działalnością podmiotów tworzących Grupę Kapitałową STALPROFIL S.A., a w szczególności nad działalnością związaną z realizacją kontraktów z sektora gazowego.

Pan Henryk Orczykowski posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska) oraz ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada także licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowe certyfikaty: zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation.
Pan Henryk Orczykowski od 1984 r. był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.) od stanowiska mistrza, analityka procesów zarządzania, kierownika zespołu strategii rozwoju, kierownika biura restrukturyzacji, głównego specjalisty nadzoru właścicielskiego, aż do dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. W roku 2001 pełnił także funkcję prezesa zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. Od 2002 r. pan Henryk Orczykowski pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju, a od 2004 do 2006 r. prezesa zarządu Stalexport Serwis Centrum SA.
Pan Henryk Orczykowski posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych w radach nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek Skarbu Państwa. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM w Bielsku Białej.

Pan Henryk Orczykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki STALPROFIL S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Roździeńskiego11a
(ulica)(numer)
032 261-60-00032-795-59-72
(telefon)(fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail)(www)
629-001-21-66001367518
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Sylwia Potocka-LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2021-03-01Zenon JędrochaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy
Czytaj więcej