Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EKIPA HOLDING S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F (2022-05-13 16:54)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
EKIPA HOLDING S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio: Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.; dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 36.707.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: Akcje serii F) na rzecz 87 osób fizycznych i prawnych, będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki pod firmą EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Przejmowana).

Przydział Akcji serii F jest konsekwencją zarejestrowania w dniu 11 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną (zrealizowanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Emitenta całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za nowo emitowane Akcje serii F przeznaczone do wydania na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej) oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 4.080.696,00 zł w drodze emisji Akcji serii F.

Przydział Akcji serii F został dokonany na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu spółek w dniu 28 września 2021 roku. W zamian za każde 3 akcje Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,01 zł, przydzielono 1 Akcję serii F Emitenta.

Zarząd przypomina, iż połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz Spółkę Przejmowaną uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował w raportach ESPI nr 8/2022 z dn. 25 kwietnia 2022 r. oraz EBI nr 5/2022 z dn. 25 kwietnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKIPA HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-201Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emaus5
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
k.misialkiewicz@ekipasa.plhttps://ekipaholding.pl/
(e-mail)(www)
9372604213241302763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13
Łukasz Górski
Prezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej