Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EKIPA HOLDING S.A. ebi espi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
EKIPA HOLDING S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednio: Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.; dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 36.707.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: Akcje serii F) na rzecz 87 osób fizycznych i prawnych, będących dotychczasowymi akcjonariuszami spółki pod firmą EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka Przejmowana).

Przydział Akcji serii F jest konsekwencją zarejestrowania w dniu 11 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną (zrealizowanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Emitenta całego majątku Spółki Przejmowanej w zamian za nowo emitowane Akcje serii F przeznaczone do wydania na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej) oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 4.080.696,00 zł w drodze emisji Akcji serii F.

Przydział Akcji serii F został dokonany na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu spółek w dniu 28 września 2021 roku. W zamian za każde 3 akcje Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 0,01 zł, przydzielono 1 Akcję serii F Emitenta.

Zarząd przypomina, iż połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz Spółkę Przejmowaną uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował w raportach ESPI nr 8/2022 z dn. 25 kwietnia 2022 r. oraz EBI nr 5/2022 z dn. 25 kwietnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKIPA HOLDING S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-201Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emaus5
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
k.misialkiewicz@ekipasa.plhttps://ekipaholding.pl/
(e-mail)(www)
9372604213241302763
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13
Łukasz Górski
Prezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z EKIPA HOLDING S.A. ebi espi

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: