Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

DINO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 26 czerwca 2023 (2023-05-30 23:59)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia:2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 26 czerwca 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023
I. Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie.pdfZalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie
II. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdfStatut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie
Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdfRoczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022
Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta.pdfRoczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta
1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023.pdfAnnouncement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023
2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A
I. Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal.pdfAttachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal
II. Articles of Association DINO POLSKA SA current wording.pdfArticles of Association DINO POLSKA SA current wording
2022 Remuneration report.pdf2022 Remuneration report
2022 Remuneration report auditors report.pdf2022 Remuneration report auditors report
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 3/2023 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2023

Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of "DINO POLSKA" S.A. ("Company") hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2023 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.

The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DINO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-700Krotoszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ostrowska122
(ulica)(numer)
+48 62 72 55 400+48 62 72 55 467
(telefon)(fax)
ir@marketdino.plgrupadino.pl
(e-mail)(www)
6211766191300820828
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-30Izabela Biadała
Członek Zarządu
2023-05-30Michał KrauzeCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej