Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Z czego słynie gospodarka Japonii?

Jednak wraz z końcem deflacji, wzrostem płac i prywatnych nakładów inwestycyjnych, wzrostem produktywności i szybkim wzrostem gospodarczym pojawia się nowe dno.

 

7. Japoński "szczęśliwy" wzrost PKB o 7% zmusza Bank Japonii do porzucenia kontroli krzywej dochodowości 

Era deflacji w Japonii dobiegła końca, przywracając wzrost płac. Wiosenne negocjacje płacowe w 2023 r. zaowocowały wzrostem wynagrodzeń o 3,6%, a w 2024 r. może nastąpić wzrost o ponad 4%. Impuls fiskalny wynikający z proponowanych obniżek stawek podatku konsumpcyjnego skłoni japońskich konsumentów do odejścia od nastawienia na oszczędzanie. Ponieważ obecna kadencja prezydencka kończy się we wrześniu 2024 r., premier Kishida i jego administracja wprowadzają szereg populistycznych uchwał, które jeszcze bardziej wzmocnią popyt krajowy.

Wraz z utrzymującym się wzrostem popytu, firmy ogłaszają wzrost nakładów inwestycyjnych. Obfite rezerwy gotówkowe japońskich firm sugerują silny apetyt na te nakłady, co znalazło również odzwierciedlenie we wrześniowym badaniu Tankan przeprowadzonym przez BoJ, w którym odnotowano oczekiwany wzrost nakładów inwestycyjnych o 13,3% w roku obrotowym 2023 z 7,4% wzrostu w roku poprzednim. Zmienia się również dynamika zatrudnienia, a podaż pracy maleje ze względu na starzenie się społeczeństwa, podczas gdy popyt na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną nadal rośnie, a także ze względu na rosnący popyt krajowy. To z kolei przekłada się na presję płacową, tworząc pozytywny cykl.

Reklama

Japonia przyspiesza swój program transformacji gospodarczej, przyjmując ramy dyfuzji technologii, które pomagają zwiększyć produktywność pomimo niedoborów siły roboczej. Globalne łańcuchy dostaw pozostają płynne, co jest korzystne dla Japonii ze względu na rosnący trend friend-shoringu, skutkujący większymi inwestycjami. Kolejne firmy technologiczne zapowiadają inwestycje w Japonii w 2024 r. dzięki wsparciu rządowemu. Oszczędności na kosztach technologii pozwalają japońskiemu rządowi uporać się z zadłużeniem i kontynuować luzowanie fiskalne, aby zapewnić trwały impuls dla wzrostu, inflacji i płac.

Przy wprowadzonej polityce kontroli krzywej dochodowości japońska gospodarka jest nadmiernie stymulowana, ponieważ realne stopy procentowe spadają, a nominalne rentowności są ograniczone przy rosnących oczekiwaniach inflacyjnych. BoJ jest zatem zmuszony zakończyć swoją politykę kontroli krzywej dochodowej w 2024 roku. Powoduje to spadki na globalnych rynkach obligacji, ponieważ japońscy inwestorzy przenoszą pieniądze z powrotem do siebie.

Wpływ na rynek: Jen umacnia się, ponieważ japońscy inwestorzy przesuwają pieniądze do krajowych aktywów, spychając USD/JPY poniżej 130 (poziomy z lutego 2023), EUR/JPY poniżej 140 (poziomy z stycznia 2023) i AUD/JPY poniżej 88 (poziomy z kwietnia 2023). 

 

Wszystkie Szokujące Prognozy na 2024 r. dostępne są tutaj. Poniżej prezentujemy streszczenia poszczególnych części.

Czytaj więcej

Artykuły związane z Z czego słynie gospodarka Japonii?