Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kursy walut frank

Na rynku walutowym czwartkowa sesja przebiegała w warunkach wyraźnej awersji do ryzyka w wyniku zmasowanego ataku wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Charakterystyczną cechą sesji była wysoka zmienność notowań ze względu na dynamikę rosyjskiej inwazji oraz wysoką niepewność dalszego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą. Po południu kursy EUR/PLNUSD/PLNCHF/PLN rosły odpowiednio aż 14, 19 i 17 groszy (dzienna zmiana) a w nocy złoty odrobił część strat i obecnie kursy oscylują odpowiednio w pobliżu poziomów 4,65, 4,15 i 4,49.  

stopa referencyjna NBP

stopa referencyjna NBP

Globalny kapitał odpływał z rynków akcyjnych i innych aktywów ryzykownych w stronę tzw. bezpiecznych przystani

(dolar, jen czy złoto), mocno zyskały też surowce energetyczne czy przemysłowe na których eksporcie opiera się rosyjska gospodarka. Wyjątkowej przecenie uległy rosyjskie aktywa (38% tąpnięcie indeksu akcji RTS oraz najniższa w historii wycena rubla do dolara – USD/RUB testował poziom 90) ze względu na wpływ wprowadzenia dotkliwych sankcji na rosyjski sektor finansowy. Odpływ kapitału był szczególnie widoczny na aktywach regionu Europy Środkowo-Wschodniej co przełożyło się na ,,paniczną” wyprzedaż na warszawskim parkiecie giełdowym (WIG stracił ponad 10%) oraz złotego.

notowania kursów walut

notowania kursów walut

W najbliższych dniach spodziewamy się wysokiej zmienności na parach złotowych

W miarę rozwoju sytuacji na Ukrainie złoty może ulegać dalszej przecenie, poprzeplatanej okresami dynamicznego odreagowania spadków. Bezprecedensowe wydarzenia, zagrażające bezpieczeństwu naszego regionu, mogą przynajmniej w krótkim terminie, niwelować pozytywny efekt zacieśniania polityki pieniężnej na kurs złotego a kolejne, pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki mogą być przez uczestników rynku tymczasowo ignorowane.

deprecjacja złotego

deprecjacja złotego

Na rynku stopy procentowej czwartek przyniósł wzrosty krzywych dochodowości obligacji i IRS

Notowania 2-letnich obligacji zbliżyły się do 4,0%, natomiast FRA 3x6 do 5,0%. Oznacza to, że na rynku znacząco wzrosły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Ich powodem potencjalnie mogłyby być rosnące ceny surowców, które zwiększają presję inflacyjną i nasilają presję na NBP. Wydaje się jednak, że obawy przed słabszym wzrostem gospodarczym spowodują, że bank centralny będzie raczej prowadził bardziej ostrożną politykę pieniężną (zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami). Wpływ na oczekiwania miała bardziej obawa przed deprecjacją złotego. Inwestorzy zaczęli spekulować, że w celu umocnienia waluty NBP podwyższy bardziej zdecydowanie stopy (poza ewentualnymi interwencjami). 

notowania skarbowych papierów wartościowych

notowania skarbowych papierów wartościowych

Umiarkowanie pozytywną informacją dnia był wynik czwartkowego przetargu obligacji

Mimo niestabilnej sytuacji Ministerstwo Finansów uplasowało papiery za 3,4 mld PLN przy popycie 4,5 mld PLN. Wysoki popyt odnotowano w przypadku papierów 5- i 10-letnich o stałym kuponie (ustalono rentowności: 4,047% i 4,005%). Pokazuje to, że popyt na rynku uaktywnia się przy psychologicznych 4%. Daje to nadzieję na większą stabilizację dłuższego końca krzywej dochodowości przy obecnych poziomach. W kontekście niepewnej sytuacji rynkowej warto zwrócić uwagę, że ASW wykazuje tendencję do rozszerzania się.

kursy walut i cena złota dzisiaj

kursy walut i cena złota dzisiaj

W sektorze 5-letnim spread wzrósł powyżej zera a 10-letnim powyżej 15 pb.

Taka reakcja wydaje się bardzo umiarkowana ale nie można wykluczyć kontynuacji tendencji w kolejnych dniach. Na lekki wzrost premii za ryzyko kredytowe wskazywać może też relatywne słabsze od innych odpowiedników w strefie euro zachowanie polskich papierów w walutach obcych.

kursy walutowe
kursy walutowe

 

Czytaj więcej