Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.12
Kurs franka:  4.53
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

co to jest indeks PMI

Odczyt PMI (ang. Purchasing Managers' Index) to wynik, który jest publikowany co miesiąc przez różne instytucje i organizacje. Odczyt PMI jest obliczany na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród kierowników zakupów w firmach produkcyjnych. Ankieta pyta o takie elementy jak: poziom zamówień, produkcja, zapasy, zatrudnienie oraz ceny. Odpowiedzi są skalowane od 0 do 100.

Odczyt PMI jest obliczany jako średnia arytmetyczna odpowiedzi uzyskanych w ankiecie. Wartość PMI poniżej 50 wskazuje na spadek aktywności w sektorze produkcji, natomiast wartość powyżej 50 oznacza wzrost aktywności. Wartość PMI bliska 50 oznacza, że aktywność w sektorze produkcji jest stabilna.

Odczyt PMI jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ pozwala na szybką ocenę sytuacji w sektorze produkcji. Odczyt PMI jest szeroko używany przez analityków finansowych, inwestorów oraz rządy w celu oceny kondycji gospodarki. PMI jest również ważnym narzędziem prognostycznym.

Artykuły związane z co to jest indeks PMI