Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu

|
selectedselectedselected

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 47,9 pkt. wobec 47,1 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (47,1 pkt.) oraz naszej prognozy (46,7 pkt.). Tym samym indeks już od 22 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Zwiększenie indeksu wynikało z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień i czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla zatrudnienia i zapasów.

 

Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wolniejszy spadek bieżącej produkcji. Sprzyjało temu zmniejszenie tempa spadku napływu nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. W przypadku zamówień eksportowych ankietowane firmy zwracają uwagę, że źródłem ich spadku są niższe zamówienia z Europy, w szczególności z Niemiec. W warunkach osłabionego popytu firmy starają się zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez obniżanie marż. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w lutym przyspieszenie spadku cen dóbr finalnych mimo jednoczesnego wzrostu cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji. Jedną z przyczyn wzrostu cen dóbr pośrednich było istotne wydłużenie czasu dostaw związane z niestabilną sytuacji w rejonie Morza Czerwonego, a w konsekwencji opóźnieniami transportu towarów z krajów azjatyckich do Europy drogą morską. Z kolei dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen dóbr finalnych było odnotowane w lutym umocnienie złotego względem euro.

 

Kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

Reklama

W warunkach utrzymującej się obniżonej produkcji oraz mniejszego napływu nowych zamówień firmy kontynuowały w lutym procesy restrukturyzacyjne. Wskazują na to przyspieszenie spadku zatrudnienia, jak również wyższe tempo redukcji zarówno zapasów dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich. Mimo obserwowanych procesów restrukturyzacyjnych w lutym poprawiły się oceny firm dotyczące przyszłej produkcji - indeks PMI dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy zwiększył się w lutym do najwyższego poziomu od czerwca 2021 r. i pozostaje wyraźnie powyżej granicy oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

 

Powrót ożywienia gospodarczego w I kw.

Odnotowana w lutym poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie jest spójna z nasza oceną, zgodnie z którą w I kw. nastąpi powrót ożywienia gospodarczego w Polsce, a roczna dynamika PKB zwiększy się z 1,0% w IV kw. do 1,5%. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w 2024 r. PKB wzrośnie o 2,8%.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

 

Zobacz także: Gospodarka Polski - mamy nowe dane! Nadal słaba koniunktura w przemyśle

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.


Reklama
Reklama