Reklama
WIG81 676,91-0,33%
WIG202 417,69-0,02%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,99-0,10%
CHF / PLN4,50-0,26%
GBP / PLN5,04-0,07%
EUR / USD1,08+0,20%
DAX17 698,68+0,12%
FT-SE7 666,34+0,48%
CAC 407 904,15-0,29%
DJI38 961,00-0,09%
S&P 5005 097,54+0,02%
ROPA BRENT83,03+1,26%
ROPA WTI79,36+1,35%
ZŁOTO2 058,40+0,69%
SREBRO22,76+0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe | 18:34 10 grudzień 2023

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Sprzedaż odzieży: Według danych opublikowanych na platformie Statista „wartość sprzedaży”, określana też „sprzedażą” oraz „wielkością rynku”, została obliczona jako: produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport odzieży. W opracowaniu przedstawiono szacunkową sprzedaż odzieży za 2022 oraz prognozy na lata 2023-2026/2027 opracowane przez analityków firmy Statista w październiku 2022 – dot. wielkości rynku (z uwzględnieniem uwarunkowań wywołanych przez pandemię COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę) oraz wydatków per capita oraz w październiku 2021 – dot. struktury sprzedaży odzieży wg kanałów dystrybucji.

 

Dane obejmują odzież produkowaną dla prywatnych klientów końcowych, w tym:

  • odzież damską,
  • odzież męską,
  • odzież dziecięcą.

Do kategorii odzieży nie są zaliczane: odzież robocza, odzież narciarska oraz różne akcesoria (takie jak np. zegarki, biżuteria, torebki, czy parasolki).

Reklama

Termin „odzież ze zrównoważonych źródeł” odnosi się do produktów sprzedawanych przez firmy, które m.in. wykorzystują zielone łańcuchy dostaw, zrównoważone surowce/materiały oraz w przejrzysty sposób ujawniają swoje praktyki środowiskowe i społeczne.

 

Eksport i import:

W opracowaniu przedstawiono najnowsze dostępne dane:

  • dane publikowane przez International Trade Centre https://www.trademap. org/ eksport i import odzieży na świecie w 2022; import wybranych krajów w 2022;
  • dane publikowane przez GUS w bazie Handel Zagraniczny http://swaid.stat. gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx eksport i import odzieży w Polsce w 2022.

Dane dotyczące handlu zagranicznego przedstawiono wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną. Obejmują one towary zaklasyfikowane do działów 61 i 62.

Dane do raportu pobrano w dniach 22.03.2023, 30.03.2023, 06.04.2023 i 26.05.2023.

Reklama

 

Kurs walutowy:

Statista opracowuje analizy i prognozy na danych wyrażonych w USD, które przelicza na EUR. Dla lat 2023-2027 przyjęto prognozy kursów walutowych publikowane przez Statistę.

Dane z ITC oraz GUS są prezentowane w EUR zgodnie z wartością raportowaną przez poszczególne kraje.

Uwaga: wszystkie dane przedstawione w opracowaniu pochodzą z deklaracji kraju raportującego dany strumień handlu, tzn. przykładowo: dane dotyczące eksportu odzieży z Polski do Niemiec w oparciu o deklarację Polski, a dane dotyczące importu odzieży do Niemiec z Polski w oparciu o deklarację Niemiec (tzw. mirror data).

Dane te najczęściej nieznacznie różnią się między sobą, co wynika m.in. z różnic w systemach raportowania poszczególnych krajów, czy też sposobie uwzględniania kosztów transportu towarów.

Reklama

 

 

Zobacz także: Czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję polskiej branży odzieżowej. Jakie są szanse i zagrożenia na najbliższe lata?

 

Rynek odzieży na świecie

Sprzedaż

  • Statista szacuje, że sprzedaż na światowym rynku odzieży nieznacznie wzrosła w latach 2020-2022 w średnim tempie 0,9% rocznie, osiągając wartość 1450,0 mld EUR w końcu tego okresu.
  • Azja to największy rynek sprzedaży odzieży na świecie, w 2022 wartość jego przychodów wyniosła 580,6 mld EUR i było to 40,0% światowej sprzedaży

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 1

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 1

 

Reklama

 

Eksport

  • Chiny były światowym liderem w eksporcie odzieży. W 2022 osiągnęły udział w rynku na poziomie 30,0%.
  • Największym importerem odzieży w 2022 były Stany Zjednoczone – z udziałem 18,9% w światowym imporcie.
  • W 2022 Polska była 12. największym eksporterem odzieży na świecie – z udziałem na poziomie 1,8% – oraz 9. największym importerem - z udziałem w wysokości 2,8%.

 

 

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 2

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 2

 

Reklama

 

Wydatki per capita

Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup odzieży zajmują mieszkańcy Hongkongu, którzy w 2022 wydali przeciętnie na ten cel 3030 EUR. Drugie miejsce zajmują Szwajcarzy (1170 EUR), a trzecie – Norwegowie (1120 EUR). W 2022 średnie wydatki na odzież na mieszkańca w Europie wyniosły 443 EUR.

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 3

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 3

 

 

Udział odzieży ze zrównoważonych źródeł

Reklama

Systematycznie wzrasta udział odzieży pochodzącej ze zrównoważonych źródeł. Na świecie zwiększył się on do 4,3% w 2022 z 2,1% obserwowanych w 2013, a w 2026, wg prognoz Statisty, ma osiągnąć 6,1%. Tendencja wzrostowa wskaźnika będzie kontynuowana na wszystkich kontynentach.

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 4

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 4

 

 

 

Reklama

 

Wg prognoz wartość rynku odzieżowego na świecie wzrośnie w latach 2023-2027 o 27,6% osiągając poziom 1850 mld EUR

Statista szacuje, że sprzedaż odzieży na świecie w warunkach pandemii COVID-19 wzrosła średnio o 0,9% rocznie (CAGR 2020-2022) do poziomu 1450 mld EUR w 2022, o 2,8% wyższego od notowanego w 2019.

Oczywiście sytuacja była zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi latami: i tak w pierwszym roku pandemii (2020) notowano silny spadek wartości rynku o 13,5%, a w latach 2021-2022 obserwowano już jej wzrosty – odpowiednio o 7,4% i 10,4%.

W latach 2023-2027 średnie tempo wzrostu sprzedaży odzieży na świecie będzie prawie 2,3-krotnie wyższe niż w latach 2018-2019, osiągając 5,0% rocznie wobec 2,2%.

Najwyższą szacunkową sprzedaż odzieży w wysokości 580,6 mld EUR w 2022 obserwowano na rynkach Azji, a jej wartość wzrosła w latach 2020-2022 średnio rocznie o 2,7%.

Reklama

Na kolejne lata prognozy zakładają, że do 2027 rynki azjatyckie będą odnotowywały szybszy wzrost sprzedaży w tempie średnio 5,1% rocznie (CAGR 2023-2027) i region ten umocni się na pozycji światowego lidera pod względem wielkości sprzedaży odzieży

W latach 2023-2027 najwyższy średni roczny wzrost sprzedaży odzieży - w wysokości 6,7% - będzie dotyczył rynków Afryki.

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 5

Rynek odzieży na świecie: sprzedaż, esksport i udział odzieży ze zrównoważonych źródeł - 5

 

 

Reklama

 

 

**Materiał pochodzi z raportu PKOBP: Branża odzieżowa. Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 


Reklama

Czytaj dalej