Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,33+0,31%
USD / PLN4,00+0,29%
CHF / PLN4,55+0,47%
GBP / PLN5,05+0,23%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 491,55-0,19%
S&P 5004 963,43-0,24%
ROPA BRENT82,70+0,12%
ROPA WTI77,58+0,45%
ZŁOTO2 023,23-0,06%
SREBRO22,84-1,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Postulaty Lewiatana. Proste podatki

Konfederacja Lewiatan | 15:27 18 lipiec 2023

Postulaty Lewiatana. Proste podatki | FXMAG INWESTOR
materiał partnera
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Niewprowadzanie nowych podatków dla wybranych branż, uchylenie podatku od przychodów z budynków, minimalnego podatku CIT i tzw. podatku Belki oraz przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej – to postulaty Konfederacji Lewiatan do zrealizowania w nowej kadencji parlamentu.

 

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyniły się do pogorszenia warunków funkcjonowania firm oraz wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy i podatek handlowy uwzględnione są w cenie oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług. 

 

Podatki sektorowe osłabiają konkurencyjność

Reklama

- Podatki, poza kosztem finansowym, generują dla przedsiębiorców poważne obciążenie administracyjne, gdyż ich obliczenie i zadeklarowanie wymaga prowadzenia ewidencji, przygotowywania deklaracji i sprawozdań. Rozliczenie każdego z nowo wprowadzanych podatków odbywa się niezależnie od sprawozdawczości z tytułu CIT, PIT i VAT. W konsekwencji podatki sektorowe i inne daniny ograniczają konkurencyjność Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Powodują, że nasz system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

 

Niekorzystne podatki minimalne

Szczególnie niekorzystne z punktu widzenia rozwoju firm są wszelkiego rodzaju podatki minimalne, których konstrukcje zakładają obowiązek zapłacenia podatku także w przypadku, kiedy firma nie osiągnęła dochodu albo poniosła stratę. Tego rodzaju obciążenia w szczególnym stopniu osłabiają skłonność do inwestowania, ponieważ pomimo wydatków związanych z inwestycjami, które wiążą się z osiąganiem niższych dochodów w okresie ponoszenia wydatków, firmy i tak muszą wygenerować gotówkę potrzebną do zapłaty podatku. W takiej sytuacji koszty inwestowania w Polsce stają się wyższe niż w krajach, gdzie nie stosuje się takiego obciążenia. Opodatkowanie firm, które ze względu na sytuację ekonomiczną/ gospodarczą nie osiągają dochodów prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa.

- W naszej ocenie polityka podatkowa państwa powinna opierać się na uzyskiwaniu dochodów w ramach podatków konsumpcyjnych, takich jak VAT i akcyza oraz podatków dochodowych PIT i CIT. Szkodliwe dla rozwoju gospodarczego jest wprowadzanie innych podatków, które zwiększają ryzyko i koszty funkcjonowania przedsiębiorstw – dodaje Przemysław Pruszyński.

 

Poprawa przejrzystości prawa podatkowego

Reklama

Ponadto w nowej kadencji Sejmu należy skupić się na poprawie przejrzystości i jasności przepisów prawa podatkowego. Obowiązujący system podatkowy powstał w wyniku dążeń rządzących do zaspokojenia z roku na rok coraz większych potrzeb finansowych państwa. Dodatkowo jego kształt determinowały bieżące potrzeby polityczne, zmiany „uszczelniające pobór podatków”, konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, a także orzecznictwo sądów i trybunałów. Prawo podatkowego powstawało bez długoletniej strategii i wizji docelowego systemu podatkowego, wprowadzane przepisy miały oddziaływać (dawać efekt fiskalny) w momencie ich wprowadzenia. Nie prowadzono analizy na ile nadmiernie skomplikowany i nieefektywny system podatkowy ogranicza rozwój firm, a tym samym prowadzi do utraty części produktu krajowego brutto oraz wynikających z tego wpływów podatkowych. Jakość uchwalanych przepisów nie była i nie jest priorytetem ani dla parlamentu, ani dla resortu finansów. Podatnicy chcąc prawidłowo stosować prawo muszą korzystać z usług doradców podatkowych, występować o interpretacje do Krajowej Administracji Skarbowej oraz dochodzić swoich racji przed sądami administracyjnymi. Liczba interpretacji norm prawnych zakodowanych w przepisach przekracza możliwości poznawcze nawet osób zawodowo zajmujących się stosowaniem przepisów, nie wspominając o zwykłych podatnikach. Spory dotyczące prawidłowego stosowania prawa podatkowego zajmują wiele czasu i generują, zupełnie niepotrzebnie ogromne koszty. Dlatego w nowej kadencji parlamentu należy stworzyć zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przegląd obowiązujących przepisów podatkowych i przygotowanie rekomendacji usunięcia albo poprawy tych, które budzą najwięcej wątpliwości.

Propozycje podatkowe Lewiatana:

 • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności
 • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom
 • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
  – od przychodów z budynków
  – minimalnego podatku CIT
  – tzw. podatku Belki
 • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej
 • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej