Reklama
WIG81 809,66-0,16%
WIG202 411,67-0,27%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,50-0,38%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08+0,06%
DAX17 750,14+0,41%
FT-SE7 670,40+0,53%
CAC 407 936,29+0,11%
DJI38 919,04-0,20%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,11+1,35%
ROPA WTI79,64+1,71%
ZŁOTO2 052,69+0,41%
SREBRO22,67-0,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Branża odzieżowa. Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe | 17:58 10 grudzień 2023

Branża odzieżowa. Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027 | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Trendy: Wg szacunków Statista w 2022 światowa branża odzieżowa osiągnęła wzrost sprzedaży o prawie 11%, do poziomu 1450 mld EUR, przekraczającego o prawie 3% wartość rynku z 2019 - sprzed pandemii COVID-19.

 

 

Segmentem z najwyższym udziałem w rynku odzieży jest odzież damska, jednak w latach 2023-2027 to odzież męska będzie segmentem rynku o najwyższym średnim rocznym tempie wzrostu (z CAGR w tym okresie rzędu 5,4%).

Reklama

Istotnym trendem dla producentów odzieży jest transformacja globalnych łańcuchów dostaw wskutek przesuwania się globalnych wydatków konsumenckich w stronę gospodarek wschodzących (do 2027 Chiny przejmą od Stanów Zjednoczonych rolę największego rynku sprzedaży odzieży na świecie), a także unikanie napięć i zmniejszanie niepewności w wymianie handlowej (m.in.: potencjalne dalsze problemy z transportem).

Negatywnie na popyt na wyroby branży może oddziaływać wzrost kosztów surowców, energii i pracy oraz zmniejszająca realne dochody konsumentów podwyższona inflacja.

W raporcie przestawiamy prognozy wielkości branży odzieżowej w perspektywie do 2027, a także sytuację na rynkach 10 największych światowych importerów odzieży

 

Polska branża odzieżowa

W 2022 Polska była 12. największym światowym eksporterem odzieży z udziałem na poziomie 1,8%, który wzrósł w ciągu 4 lat o 0,4pp. (Trzeba jednak pamiętać, że część eksportowanej przez Polskę odzieży pochodziła z importu i nasz kraj jest jedynie „krajem pośredniczącym”.) Największym eksporterem były Chiny z udziałem wynoszącym 30,0%, drugą pozycję zajmował Bangladesz (z udziałem 9,9%), na trzeciej lokacie uplasował się Wietnam (z udziałem 7,5%).

Reklama

Branża odzieżowa jest silnie rozdrobniona – według danych GUS na koniec 2021 funkcjonowało w Polsce 10379 producentów odzieży, przy czym 97% z nich zatrudniało do 9 osób włącznie. Mikroprzedsiębiorcy osiągnęli 41% przychodów ogółem przemysłu odzieżowego; udział największych podmiotów (14 firm) zatrudniających ponad 250 osób wyniósł 19%.

W 2022 sytuacja krajowych producentów odzieży zatrudniających powyżej 9 osób (285 podmiotów, w tym 50 z kapitałem zagranicznym) nieznacznie pogorszyła się w porównaniu z 2021, niemniej rentowność sprzedaży netto 7,4% (-0,1pp r/r) była wyższa niż w przetwórstwie przemysłowym ogółem (5,8%). Przychody przemysłu odzieżowego zwiększyły się o 9,8% r/r przy wzroście przychodów w przetwórstwie przemysłowym o 29,5% r/r, wynik finansowy netto wzrósł o 8,6% (wobec 24,2% w przetwórstwie). Sprzedaż eksportowa stanowiła 36% przychodów ogółem, przy czym dla producentów odzieży skórzanej przekroczyła 83%, a producentów pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (odzież niemowlęca, sportowa, dodatki) wynosiła 71%. Zwraca uwagę spadek nakładów inwestycyjnych o 4,6% r/r. Produkcja sprzedana branży w cenach bieżących w 2022 zwiększyła się o 11,6% r/r, przy średniorocznym wzroście cen produkcji o 1,2% (znacząco niższym niż wzrost kosztów energii, transportu i wynagrodzeń).

2022 nie należał do najłatwiejszych dla branży odzieżowej. Agresja Rosji na Ukrainę zasadniczo zmieniła otoczenie makroekonomiczne i postawiła przed producentami nowe wyzwania. Wzrost cen nośników energii spowodowany konfliktem zbrojnym znacząco zwiększył koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Szybko rosnąca inflacja przyczyniła się do spadku realnych dochodów Polaków, pogorszenia nastrojów konsumenckich i ograniczania wydatków na zakupy nie będące dobrami pierwszej potrzeby.

Konsumenci zmienili zachowania zakupowe poszukując tańszych odpowiedników dla kupowanych dotąd marek, wybierając produkty m.in. marek własnych sieci handlowych, co może mieć wpływ na krajową produkcję odzieży. Podobne tendencje wystąpiły w europejskich krajach, do których wysyłane są polskie produkty.

W drugiej połowie 2023 można oczekiwać poprawy sytuacji producentów odzieży.

Reklama

Oczekiwane obniżenie inflacji przy dobrej sytuacji na rynku pracy pozwoli na stopniowy powrót do wzrostu konsumpcji i szybsze ożywienie na przełomie 2023/2024, a to będzie skutkować zwiększeniem portfela krajowych i zagranicznych zamówień.

 

 

**Materiał pochodzi z raportu PKOBP: Branża odzieżowa. Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 


Reklama

Czytaj dalej