Reklama
WIG82 071,89+0,16%
WIG202 414,77-0,14%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,50-0,32%
GBP / PLN5,05+0,09%
EUR / USD1,08+0,07%
DAX17 756,58+0,44%
FT-SE7 662,95+0,43%
CAC 407 928,36+0,01%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,37+1,67%
ROPA WTI79,76+1,86%
ZŁOTO2 052,76+0,42%
SREBRO22,65-0,35%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Prognozy makroekonomiczne Credit Agricole [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK]

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] | FXMAG INWESTOR
MICHAL CIZEK/AFP/East News
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2023- 2024 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3).

 

 

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-3 kształtują się podobnie. W I poł. br. obserwowaliśmy spadek rocznych dynamik PKB ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku, pogorszenie koniunktury w Niemczech i strefie euro, wygasanie odłożonego popytu oraz transmisję podwyżek stóp procentowych realizowanych w ostatnich kwartałach na realną sferę gospodarki. W Czechach i na Węgrzech (podobnie jak w Polsce) roczna dynamika PKB ukształtowała się w tym okresie na ujemnym poziomie (odpowiednio -0,4% i -1,7%). Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Rumunia, która odnotowała przeciętny wzrost +1,7% r/r w I poł. br. Wsparciem dla tempa wzrostu aktywności gospodarczej w tym kraju była silna podwyżka płacy minimalnej oraz utrzymujący się solidny wzrost inwestycji.

Reklama

 

Sprawdź również: Co dalej z gospodarką Polski? Kurs złotego, koniunktura… zaskakujące prognozy wielkich banków

  

Oczekujemy, że wzrost gospodarczy we wszystkich krajach regionu umiarkowane przyspieszy w II poł. br. Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie spadająca inflacja zwiększająca realną siłę nabywczą gospodarstw domowych i ich konsumpcję. Niemniej jednak z uwagi na niekorzystne uwarunkowania w otoczeniu zewnętrznym krajów EŚW-3 – w szczególności tendencje recesyjne w przetwórstwie Niemiec i strefy euro – skala ożywienia aktywności gospodarczej będzie nieznaczna. W rezultacie oczekiwane przez nas średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego będzie tylko nieznacznie wyższe od zera w przypadku Czech i Węgier. Rumunia, z uwagi na lepszą pierwszą połowę roku, odnotuje naszym zdaniem średnioroczne tempo wzrostu PKB równe 2,0%.

 

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 5

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 5

Reklama

 

W 2024 r., wraz z oczekiwanym przez nas (opóźnionym) ożywieniem strefie euro i światowym handlu, prognozujemy, że tempo wzrostu PKB umiarkowanie przyspieszy w krajach EŚW-3. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w 2024 r. będą efekty niskiej bazy z 2023 r. Prognozowany przez nas spadek inflacji będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia konsumpcji. Czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w 2024 r. będą oczekiwane przez nas tendencje w inwestycjach publicznych. Biorąc pod uwagę cykl absorbcji środków unijnych wzrost publicznych nakładów brutto na środki trwałe wyraźnie wyhamuje w 2024 r. W rezultacie prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2024 r. wyniesie 2,1% w Czechach, 2,3% na Węgrzech i 3,5% w Rumunii.

 

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 3

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 3

 

Reklama

Nasz scenariusz inflacyjny dla krajów EŚW-3 nie uległ istotnym zmianom. Perspektywy inflacyjne wyglądają podobnie we wszystkich krajach regionu. Szczyty inflacji zostały osiągnięte w nich na przełomie lat 2022 i 2023 a następnie dynamika cen stopniowo się obniżała. Oczekujemy kontynuowania tendencji dezinflacyjnych w kolejnych kwartałach w związku z oddziaływaniem efektów wysokiej bazy, wygasaniem zakłóceń w łańcuchach dostaw i presji kosztowej. Niemniej jednak istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje kształtowanie się taryf na nośniki energii z początkiem przyszłego roku. W 2024 r. wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej efektów oraz antyinflacyjnym wpływem dotychczasowego zacieśniania polityki pieniężnej, inflacja obniży się w 2024 r. naszym zdaniem do 2,7% r/r w Czechach, 4,5% na Węgrzech i 5,1% w Rumunii.

 

Sprawdź również: Czarne chmury nad gospodarką. Bankructwa firm o 141% w górę

 

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 1

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 1

 

Reklama

Biorąc pod uwagę, że inflacja w każdym z krajów EŚW-3 znajdzie się w 2024 r. w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu inflacyjnego oczekujemy łagodzenia polityki pieniężnej w każdej z tych gospodarek. Narodowy Bank Węgier (MNB) już w ostatnich kilku miesiącach obniżał stopę jednodniowego depozytu (tj. kluczową stopę procentową z punktu widzenia polityki pieniężnej) w tempie 100pb miesięcznie. We wrześniu zrównała się ona z bazową stopą procentową na poziomie 13,0%. Jednocześnie MNB zaznaczył, że od tej pory główną stopą procentową banku centralnego będzie bazowa stopa procentowa. Tym samym MNB zakończył normalizację struktury stóp procentowych i uprościł zestaw narzędzi polityki pieniężnej. We wrześniu MNB potrzymał swój pogląd, że w nadchodzących miesiącach inflacja krajowa i inflacja bazowa będą nadal spadać, a inflacja ogółem osiągnie 7-8% na koniec roku. Niemniej jednak MNB ponownie zasygnalizował, że uzasadnione jest ostrożne podejście do decyzji w polityki pieniężnej. Oczekujemy, że w październiku MNB obniży stopę bazową o 50 pb i w takiej samej skali obniży górną i dolną granicę korytarza krótkoterminowych stóp procentowych. Scenariusz ten jest zbieżny z wypowiedziami wiceprezesa MNB B. Viraga, który na wrześniowej konferencji podkreślił, że nadal potrzebne są rygorystyczne warunki monetarne, a decyzje dotyczące polityki pieniężnej będą podejmowane na podstawie napływających danych i łagodzenie polityki monetarnej będzie miało charakter stopniowy. W dalszym ciągu spodziewamy się łącznej obniżki stopy bazowej o 150 pb w IV kw. br. W 2024 r. polityka pieniężna będzie dalej łagodzona (por. tabela). Spowolnienie tempa łagodzenia polityki pieniężnej powinno stanowić wsparcie dla kursu forinta w krótkim okresie. Oczekujemy stopniowego umocnienia forinta z zasięgiem 395 za euro na koniec 2023r. i 379 na koniec 2024 r.

 

Sprawdź również: Prognozy kursu euro i dolara. Złoty wciąż w sile po potężnym ciosie - ekspert

 

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 2

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 2
 

Cykl łagodzenia polityki pieniężnej jeszcze nie rozpoczął się w Czechach, jednak większość przedstawicieli banku centralnego (CNB) dopuszcza materializację pierwszej obniżki już w najbliższych miesiącach. Głównym argumentem na rzecz łagodzenia polityki pieniężnej jest prognozowane przez CNB osiągnięcie celu inflacyjnego w I poł. 2024 r. Mimo tego prezes CNB zwracał uwagę, że najprawdopodobniej inflacja bazowa nadal będzie kształtowała się powyżej tego celu (2% r/r) i należy wykazać ostrożność przy podejmowaniu decyzji. Uważamy, że silny spadek inflacji w kolejnych miesiącach i jej oczekiwana dalsza spadkowa trajektoria skłoni większość zarządu CNB do obniżenia stóp procentowych o 25 pb na posiedzeniu w listopadzie bądź grudniu br. Oczekujemy, że stopy procentowe zostaną obniżone o kolejne 200 pb w 2024 r. Ważnym argumentem na rzecz łagodzenia polityki pieniężnej będzie pobudzenie aktywności gospodarczej. W horyzoncie prognozy oczekujemy umiarkowanej aprecjacji korony czeskiej względem euro. Prognozujemy, że kurs EURCZK wyniesie 24,3 na koniec 2023 r. i 23,9 na koniec 2024 r.

Reklama

 

Sprawdź również: Kursy walut w grudniu - prognozy dla euro, dolara. Zobacz przewidywania najlepszych analityków

 

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 4

Właśnie tak kursy walut zakończą ten rok! Analitycy Credit Agricole ujawniają ile możesz zapłacić za euro w 2024 – prognozy makroekonomiczne [EUR/PLN, EUR/RON/ EUR/CZK] - 4

 

Z kolei Narodowy Bank Rumunii (NBR) w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślał utrzymującą się niepewność dotyczącą perspektyw makroekonomicznych i utrzymywał stopy procentowe na niezmienionym poziomie (7,00%). Bank centralny zaznaczał tylko, że podczas podejmowania swoich decyzji kieruje się zamiarem trwałego doprowadzenia rocznej stopy inflacji do celu między innymi poprzez zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych w średnim okresie, w sposób prowadzący do osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. NBR podkreślał również wielokrotnie, że dla jego decyzji istotne są także perspektywy polityki pieniężnej EBC i Fed, a także stanowisko innych banków centralnych w regionie. Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowana przez NBR inflacja najwolniej zbiega do celu inflacyjnego ze wszystkich krajów EŚW-3 uważamy, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej zostanie rozpoczęty dopiero w I kw. 2024 r. i stopy zostaną obniżone łącznie o 125 pb w przyszłym roku. Ze względu na interwencje walutowe banku centralnego uważamy, że kurs EURRON pozostanie relatywnie stabilny w przedziale 4,92- 4,95 do końca 2024 r.

Reklama

 

Sprawdź również: Prognozy kursu dolara (USD), euro (EUR) i funta (GBP)

 

**************

Kursy walut NBP 11.12.2023 r.: wzrost polskiego złotego na FX

Tabela nr 212/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-11

Nazwa walutyKod walutyKurs średni
bat (Tajlandia)1 THB0,1129
dolar amerykański1 USD4,0277
dolar australijski1 AUD2,6411
dolar Hongkongu1 HKD0,5159
dolar kanadyjski1 CAD2,9631
dolar nowozelandzki1 NZD2,4614
dolar singapurski1 SGD2,9972
euro1 EUR4,3366
forint (Węgry)100 HUF1,1373
frank szwajcarski1 CHF4,5824
funt szterling1 GBP5,0567
hrywna (Ukraina)1 UAH0,1092
jen (Japonia)100 JPY2,7551
korona czeska1 CZK0,1782
korona duńska1 DKK0,5816
korona islandzka100 ISK2,8776
korona norweska1 NOK0,3686
korona szwedzka1 SEK0,3849
lej rumuński1 RON0,8723
lew (Bułgaria)1 BGN2,2172
lira turecka1 TRY0,1389
nowy izraelski szekel1 ILS1,0856
peso chilijskie100 CLP0,4622
peso filipińskie1 PHP0,0724
peso meksykańskie1 MXN0,2315
rand (Republika Południowej Afryki)1 ZAR0,2109
real (Brazylia)1 BRL0,8175
ringgit (Malezja)1 MYR0,8602
rupia indonezyjska10000 IDR2,5794
rupia indyjska100 INR4,8306
won południowokoreański100 KRW0,3052
yuan renminbi (Chiny)1 CNY0,5610
SDR (MFW)1 XDR5,3493
 

**************

Kursy walut NBP 12.12.2023 r.: burza na walutach! Główne waluty kontrują…

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej