Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,00%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,03-0,09%
EUR / USD1,08-0,05%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,34-0,06%
ROPA WTI78,54+0,87%
ZŁOTO2 032,38+0,10%
SREBRO22,50+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Technologia w zielonej transformacji sektora bankowego

Wiadomości prasowe | 09:39 27 wrzesień 2023

Technologia w zielonej transformacji sektora bankowego | FXMAG INWESTOR
materiał partnera
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

W dniach 16 i 17 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 26. Banking Forum oraz 22. Insurance Forum - wyjątkowe spotkanie liderów z branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Szczegóły wydarzenia oraz link do zapisów znajdują się tutaj: https://bankowosciubezpieczenia.pl/lp/lpm/

Poniżej przedstawiamy przekrojowy artykuł na temat technologii w zielonej transformacji sektora bankowego - kwestii, które w rozszerzonej formie zostaną poruszone przez prelegentów podczas październikowego wydarzenia. Zapraszamy na nie już teraz!

 

Przejrzystość i raportowanie w kontekście ESG. Jak technologia wspiera analizę i prezentowanie danych związanych z ESG sektora bankowego?

Reklama

Zielona transformacja, choć jest odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne, to również reakcja na rosnące oczekiwania klientów. Współczesny klient sektora bankowego jest coraz bardziej świadomy i wręcz wymaga, aby instytucje finansowe były zaangażowane w kwestie społeczne i środowiskowe. W tym kontekście technologia odgrywa kluczową rolę, umożliwiając bankom dokładne śledzenie, analizę i raportowanie swojego wpływu na środowisko. Narzędzia IT, takie jak zaawansowane systemy analizy danych, sztuczna inteligencja czy blockchain, umożliwiają bankom nie tylko zbieranie danych na temat ich wpływu na środowisko, ale także prezentowanie tych danych w sposób przejrzysty dla klientów i interesariuszy.

Jak pokazuje wiele badań, klienci oczekują od banków inwestowania części swoich zysków w działania społeczne, zmniejszania swojego śladu węglowego oraz nie wspierania firm szkodzących środowisku. W odpowiedzi na te oczekiwania, banki rozwijają nowe produkty i usługi, które są zgodne z zasadami ESG. Technologia umożliwia im analizę i ocenę ekologicznego wpływu tych produktów, co jest kluczowe dla budowania zaufania wśród klientów.

Współczesne banki, dzięki technologii, są w stanie nie tylko monitorować i raportować swoje działania w kontekście ESG, ale także wprowadzać innowacje, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich innowacji to karty płatnicze z eko plastiku, kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne czy emisje zielonych obligacji. Wszystko to jest możliwe dzięki zaawansowanym technologiom, które umożliwiają bankom analizę i prezentowanie danych w sposób przejrzysty i zgodny z zasadami ESG.

Czy Pana zdaniem, konsumenci sektora finansowego mogą w najbliższym czasie spodziewać się coraz większej liczby rozwiązań wspierających ekologię?

Tematyka zrównoważonego finansowania, czy szerzej ESG jest cały czas dla większości firm i konsumentów bardziej hasłem niż zbiorem konkretnych miar i działań. W powszechnym odbiorze kojarzy się zresztą z działaniami o charakterze proekologicznym, społecznym czy związanych z tradycyjnym obszarem CSR. Tymczasem założenia wdrożenia europejskiego Zielonego Ładu w 2019 roku i kolejnych aktów doprecyzowujących działania w ramach strategii zrównoważonego rozwoju UE sektor finansowy jest zachęcany lub kierowany do kaskadowania transformacji do gospodarki zrównoważonej w kierunku swoich klientów wraz z bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym, rosnącymi oczekiwaniami inwestorów i akcjonariuszy, a także rosnącą świadomością Klientów.

W odpowiedzi na te oczekiwania, sektor finansowy zaczyna oferować coraz więcej produktów i usług zorientowanych na zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie w długofalowej perspektywie.

Biorąc pod uwagę twarde unijne zobowiązania do redukcji emisji na poziomie krajowym Polski do roku 2030, ale także rosnące koszty energii, rozwój technologii oraz zmian klimatycznych wydaje się, że popyt na zrównowżonone produkty będzie w najbliższym czasie sterowany rachunkiem ekonomicznym. Dzięki finansowaniu bankowemu klienci będą w stanie finansować modernizację swojego majątku: nieruchomości, środków transportu i źródeł energii tak by obniżać koszty ich użytkowania. W mojej opinii motywacja ekonomiczna daje znacznie większą szansę na popularyzację systemowych zmian niż ta oparta o wartości i dbałość o dobro wspólne- szczególnie na obecnym, niskim poziomie wiedzy na poziomie powszechnym. W większości swoich decyzji o charakterze inwestycyjnym Konsumenci i Przedsiębiorcy kierują się rachunkiem ekonomicznym. Dopiero w przypadku posiadania znaczących nadwyżek finansowych mogą one subsydiować działania, które przynoszą niższy zwrot finansowy niż uznawane za „tradycyjne”, albo „inne niż zielone”, a opartych o system wartości. Dlatego, co najmniej w krótkiej perspektywie, kluczowe dla rozwoju tego rynku i wsparcia popytu będą programy finansowania publiczno-prywatnego (ang. blended finance) tj. oparte o systemy subwencji i innych dotacji.

Reklama

Bezsprzeczne wydaje się zatem, że dla pełnej popularyzacji popytu, ale także wyrównania poziomu wiedzy w samych instytucjach finansowych kluczowa będzie edukacja finansowa w zakresie zrównoważonych finansów. szczególnie biorąc pod uwagę tsunami nowych regulacji- bez precedensu w historii.

Realnie na dziś to głównie instytucje finansowe i edukacja o charakterze komercyjnym odpowiadają za prowadzenie kampanii edukacyjnych, seminariów i szkoleń, aby podnosić świadomość społeczną na temat zrównoważonych finansów i zachęcać do odpowiedzialnych wyborów finansowych. Chociaż jest to potrzebny krok to bez wsparcia o charakterze systemowym pozostaniemy tu z poziomem przeciętnej wiedzy na niskim poziomie- podobnie jak ma to miejsce w przypadku wiedzy o zarządzaniu finansami osobistymi. Odpowiedzialne działanie finansowe wymaga jednak skutecznego upowszechniania wiedzy, tak by podejmowane decyzje były możliwie najbardziej racjonalne. Chcac nie chcąc finanse to nauki scisłe.

Rozwój tych innowacji w sektorze finansowym jest odpowiedzią na rosnące zrozumienie konieczności równoważenia celów ekonomicznych z troską o środowisko naturalne. Możemy oczekiwać, że ten trend będzie się nasilał w najbliższych latach, w miarę jak świadomość ekologiczna będzie rosła, ale przede wszystkim decyzje finansowe uczestników rynku finansowego będą podejmowane w sposób świadomy, uwzględniające ich długofalowy wpływ na nasze otoczenie. - komentuje Tycjan Bielecki, Dyrektor Zarządzający obszarem ESG i Ekosystemów Rozwiązań dla Domu w Santander Bank Polska S.A.


Taksonomia a technologie pomocne w identyfikacji i ocenie projektów OZE przez banki

Sektor bankowy odgrywa kluczową rolę w finansowaniu działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście taksonomia, czyli system klasyfikacji ekologicznych działań i inwestycji, staje się niezbędnym narzędziem dla banków. Dzięki niej instytucje finansowe mogą dokładnie identyfikować i oceniać projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz inne inicjatywy proekologiczne.

Technologia odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Zaawansowane systemy analizy danych, sztuczna inteligencja oraz blockchain umożliwiają bankom dokładne śledzenie i ocenę projektów OZE. Dzięki temu mogą one dokładnie ocenić potencjalny wpływ danej inwestycji na środowisko, a także jej rentowność i zgodność z zasadami ESG. Takie narzędzia technologiczne pozwalają również na automatyzację procesów związanych z oceną i weryfikacją projektów, co przyspiesza decyzje inwestycyjne i zwiększa efektywność działania banków.

Według różnorodnych analiz, do przeprowadzenia zielonej transformacji tylko w Polsce konieczne będą inwestycje przekraczające setki miliardów euro. W tym kontekście sektor finansowy odgrywa kluczową rolę, dostarczając niezbędne finansowanie dla projektów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Technologia i taksonomia stają się więc niezbędnymi narzędziami w tym procesie, umożliwiając bankom dokładną identyfikację, ocenę i finansowanie projektów OZE.

Reklama

Współczesne banki, dzięki technologii, są w stanie nie tylko dokładnie oceniać projekty OZE, ale także wprowadzać innowacje, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich innowacji to kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, emisje zielonych obligacji czy finansowanie projektów związanych z efektywnością energetyczną budynków czy rozbudową sieci ciepłowniczych.

Współpraca banków z sektorem technologicznym oraz dostawcami rozwiązań IT jest kluczem do skutecznej realizacji celów związanych z zieloną transformacją. Dzięki nowoczesnym technologiom banki mogą stać się liderami w dziedzinie finansowania zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do ochrony środowiska i realizacji celów klimatycznych.

Jakie technologie pomagają wspierać cele związane z ekologią w bankowości?

Współczesna bankowość, w odpowiedzi na globalne wyzwania związane z ochroną środowiska, coraz bardziej angażuje się w zieloną transformację. Technologie odgrywają kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając instytucjom finansowym realizację celów ekologicznych. Oto kilka kluczowych technologii wspierających cele ekologiczne w sektorze bankowym:

Technologie wytwarzania zielonej energii

Technologie wytwarzania zielonej energii są już dostępne. W kontekście bankowości, umożliwiają one bankom finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia wiatrowa, słoneczna czy wodna.

Systemy zarządzania danymi i analizy

Zaawansowane systemy analizy danych umożliwiają bankom monitorowanie i ocenę swojego wpływu na środowisko. Dzięki temu mogą one podejmować świadome decyzje inwestycyjne, które wspierają cele związane z ochroną środowiska.

Reklama

Rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego

Jak zauważył Michał Kurtyka, były minister klimatu i środowiska, kluczem do "zazielenienia" gospodarki są zmiany w logistyce, które prowadzą do tworzenia zrębów gospodarki obiegu zamkniętego. W kontekście bankowości oznacza to finansowanie przedsięwzięć, które promują recykling i minimalizację odpadów.

Technologie cyfrowe i mobilne

Cyfrowe rozwiązania bankowe, takie jak aplikacje mobilne czy platformy online, nie tylko ułatwiają klientom dostęp do usług bankowych, ale także przyczyniają się do zmniejszenia zużycia papieru i innych zasobów.

Innowacje w produktach finansowych

Banki wprowadzają produkty finansowe, które promują ekologiczne zachowania, takie jak kredyty na zakup samochodów elektrycznych czy inwestycje w technologie zielonej energii.

Wspieranie zielonej gospodarki to także rola sektora finansowego. Jak podkreślają przedstawiciele sektora, banki i inne instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w transformacji ekologicznej, decydując, jakie inwestycje zasilą kapitałem i realizując w ten sposób wolę swoich interesariuszy.

Na jakim etapie jest, Pana zdaniem, wykorzystywanie nowoczesnych technologii przez polskie instytucje finansowe w kontekście zielonej transformacji?

Reklama

Z perspektywy instytucji finansowych, kluczowym wyzwaniem na drodze do wspierania zielonej transformacji jest dostępność danych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy ryzyka oraz oceny faktycznego wpływu finansowanej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sektor finansowy w tym obszarze podlega wielu regulacjom i wielu obowiązkom sprawozdawczym, których wypełnienie nie będzie możliwe bez informacji pozyskanych bezpośrednio od klientów. Nowoczesne technologie są dziś wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby tworzenia narzędzi, które usprawnią proces pozyskiwania danych, ale też umożliwią ich analizę i weryfikację. Bank Gospodarstwa Krajowego również podjął kroki w tym kierunku – jako jedni z pierwszych na rynku przygotowaliśmy interaktywne narzędzie, które pozwala nam gromadzić dane niezbędne do oceny ryzyka ESG naszych finansowań. Zdajemy sobie przy tym sprawę z potrzeby uspójnienia podejścia różnych instytucji finansowych. Z uwagą śledzimy i wspieramy działania podejmowane przez sektor finansowy w tym kierunku i wiemy, że jest to proces, który potrwa jeszcze trochę czasu. - wyjaśnia Patryk Darowski, CFA, Dyrektor Zarządzający, Pion Ryzyka Branżowego i ESG, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw, po karty płatnicze ograniczające zużycie plastiku – osiągnięcia i przyszłe wyzwania

Zielona transformacja w sektorze bankowym to odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne oraz rosnące oczekiwania społeczne. PKO Bank Polski, lider w zakresie zielonej transformacji w Polsce, angażuje się w finansowanie przedsiębiorstw dążących do zrównoważonego rozwoju. Bank oferuje zielone produkty, takie jak eko-pożyczki czy zielone obligacje, które wspierają projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii czy energooszczędności.

W erze cyfrowej, banki dążą do dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów. Wprowadzenie kart płatniczych z materiałów biodegradowalnych to odpowiedź na potrzebę zmniejszenia zużycia plastiku. Jednocześnie, edukacja i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie raportowania ESG staje się priorytetem, aby pomóc im dostosować się do wymogów rynkowych.

Wiele działań i analiz pokazuje rosnące zainteresowanie inwestycjami w ESG w Europie, co świadczy o tym, że banki coraz bardziej zwracają uwagę na jakość inwestycji z perspektywy środowiskowej, społecznej i zarządzania. Jednakże, wyzwanie stanowi ujednolicenie standardów raportowania, aby dane ESG były porównywalne i transparentne dla inwestorów.

Wspieranie zielonej transformacji to strategiczna decyzja biznesowa. Banki dostrzegają korzyści płynące z inwestowania w zrównoważony rozwój, zarówno pod względem finansowym, jak i w zakresie budowania zaufania wśród klientów i interesariuszy.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej