Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań

|
selectedselectedselected
Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

USA: Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku pozostawił stopy procentowe Fed na niezmienionym poziomie, główna nadal wynosi 5,25-5,50%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej Fed podniósł stopy procentowe łącznie o 525pb. Komunikat po posiedzeniu FOMC był bardzo zbliżony do poprzedniego – jedyną znaczącą zmianą jest odnotowanie silnego tempa wzrostu PKB w 3q23 oraz faktu, że zacieśnienie warunków finansowych, obok wcześniej wymienianych kredytowych, będzie ograniczało aktywność w gospodarce, zatrudnienie i inflację.

 

 

FOMC podtrzymała, że będzie oceniać napływające dane, a określając zakres dodatkowego zaostrzenia polityki, który może być odpowiedni, aby przywrócić inflację do celu, weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, a także rozwój sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych. Podczas konferencji prasowej J.Powell powtórzył, że Fed uważnie monitoruje rozwój sytuacji na rynkach finansowych, w kontekście silnego wzrostu rentowności długoterminowych obligacji, ponieważ trwałe zmiany warunków finansowych mogą mieć wpływ na ścieżkę polityki pieniężnej. Przewodniczący rezerwy podkreślał jednak, że proces trwałego obniżania inflacji do celu „ma przed sobą długą drogę”. Ostatnie korzystne odczyty inflacyjne to dopiero początek tego, czego potrzeba, aby zbudować pewność, że inflacja trwale spada w kierunku celu. J.Powell zaznaczył, że FOMC „w ogóle nie myśli obecnie o obniżkach stóp procentowych” i nadal koncentruje się na pytaniu „czy osiągnęliśmy wystarczająco restrykcyjne stanowisko w polityce pieniężnej?”. Bankier centralny podkreślał przy tym, że decyzje o zakresie dodatkowego zaostrzenia polityki oraz o tym, jak długo pozostanie ona restrykcyjna, będą podejmowane na podstawie całości napływających danych, a podwyżki będą możliwe nawet po dłużej przerwie w cyklu zacieśniania. Pomimo pewnych jastrzębich akcentów na konferencji J.Powella, podtrzymujemy naszą ocenę, że Fed zakończył już cykl obniżek stóp procentowych. Rynek zaczął mocniej wyceniać taki scenariusz, co jest pozytywne dla złotego i polskich aktywów. Definitywne zakończenie podwyżek stóp w USA byłoby dobrą informacją w kontekście wyzwań fiskalnych w Polsce. Zwrot w polityce Fed sprzyjałby globalnemu popytowi na obligacje, a to ułatwiałoby finansowanie zwiększonych potrzeb pożyczkowych nawet w warunkach podwyższonej niepewności co do perspektyw krajowych finansów publicznych.

Reklama

 

Zobacz także: O żadnych obniżkach stóp w USA nie ma mowy! Konferencja prasowa Jerome Powella

 

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 1

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 1

 

POL: Inflacja CPI w październiku spadła do 6,5% r/r z 8,2% we wrześniu. Skala dezinflacji ponownie była silniejsza od prognoz (kons.: 6,6% r/r, PKOe: 6,7% r/r). W ujęciu m/m poziom cen zwiększył się po raz pierwszy od kwietnia br., o 0,2%. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się do 8,0% r/r z 8,4% r/r. Dane wspierają nasz scenariusz kolejnej obniżki stóp NBP o 25pb na posiedzeniu w listopadzie. Więcej w Makro Flashu: „Na tarczowym rozdrożu”.

Reklama

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 2

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 2

Źródło: Macrobond, PKO Bank Polski. *scenariusz „bez tarcz” zakłada od początku 2024 pełne odmrożenie cen prądu i gazu oraz powrót 5% VAT na podst. artykuły żywnościowe

 

EUR: Inflacja HICP w październiku obniżyła się silniej od oczekiwań, do 2,9% r/r (kons. 3,1% r/r) z 4,3% r/r we wrześniu, czyli do najniższego poziomu od lipca 2021. Tak duża skala spadku to przede wszystkim efekt wysokiej zeszłorocznej bazy odniesienia na cenach energii (w październiku 2022 wzrosły one o 6,2% m/m, a w październiku br. spadły o 1,1% m/m). Dane wskazują na kontynuację hamowania inflacji żywnościowej (7,5% r/r vs 8,8% r/r we wrześniu). Inflacja bazowa obniżyła się zgodnie z oczekiwaniami do 4,2% r/r z 4,5% r/r we wrześniu. Hamowała zarówno inflacja nieenergetycznych dóbr przemysłowych, jak i usługowa. Impet inflacji bazowej systematycznie się obniża, co wskazuje na postępujące procesy dezinflacyjne w strefie euro. Dane inflacyjne w połączeniu ze słabszymi danymi o aktywności gospodarczej powinny utwierdzać Radę Prezesów EBC w decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek stóp.

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 3

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 3

Reklama

 

EUR: PKB w strefie euro spadł o 0,1% q/q, po raz pierwszy od 4q23 (-0,03% q/q) i 2q20 (-11,3% q/q). Stało się tak m.in. za sprawą silnego (-1,8% q/q) spadku PKB w Irlandii (dane dla tego państwa są bardzo wahliwe i zaburzone przez status „raju podatkowego”). Możliwe, że w 3q23 strefa euro weszła w okres technicznej recesji (dwa spadkowe kwartały z rzędu). Pomijając „techniczne dywagacje” nad terminologią recesji, naszym zdaniem bardziej uprawnionym określeniem dla sytuacji europejskiej gospodarki jest stagnacja. W ujęciu rocznym PKB strefy euro wzrósł o 0,1%.

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 4

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 4

 

CZE: PKB w 3q23 obniżył się o 0,3% q/q, a w ujęciu rocznym o 0,6% r/r. To trzeci z rzędu kwartał ze spadkiem w ujęciu r/r. Choć nie można mówić o technicznej recesji (dwóch z rzędu kwartałach ze spadkiem q/q), to Czechy są w stagnacji – poziom PKB od 4q21 jest o ok. 1% niższy niż w 4q19, czyli ostatnim przedpandemicznym kwartale. Czechy są obecnie jedyną gospodarką UE, w której poziom PKB pozostaje poniżej przedpandemicznego (4q19). Wynika to przede wszystkim ze struktury gospodarki (problemy branży motoryzacyjnej), słabszego popytu zagranicznego na dobra inwestycyjne czy dużej zależności od koniunktury w Niemczech.

Reklama

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 5

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 5

 

USA: ISM dla sektora wytwórczego w październiku obniżył się do 46,7 pkt., podczas gdy oczekiwano stabilizacji na poziomie 49,0 pkt. z września. Według wskazań indeksu październik był 12. kolejnym miesiącem ze spadkiem aktywności w sektorze. Tempo spadku pogłębiło się za sprawą większego niż miesiąc wcześniej obniżenia się nowych zamówień oraz ponownego spadku zatrudnienia, po pozytywnym wyniku we wrześniu. Subindeks produkcji nadal wskazuje na wzrost, ale w wolniejszym tempie niż w poprzednim miesiącu. W sumie, październikowy ISM wskazuje na łagodną recesję w przemyśle.

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 6

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 6

 

Reklama

USA: PMI dla sektora przemysłowego za październik został potwierdzony na poziomie 50,0 pkt. wobec 49,8 pkt. we wrześniu. Ostateczne dane S&P wskazują na nieco lepszy obraz kondycji sektora, niż w przypadku analogicznych danych ISM. Również w ich przypadku obserwujemy jednak spadek zatrudnienia, który wystąpił po raz pierwszy od czerwca 2020.

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 7

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 7

 

USA: Liczba wakatów w amerykańskiej gospodarce wzrosła we wrześniu do 9,553 mln ze zrewidowanych w dół 9,497 mln odnotowanych miesiąc wcześniej. W ciągu miesiąca wzrosła liczba wakatów w usługach gastronomicznych i hotelarskich oraz w rozrywce. Stopa wakatów utrzymała się na poziomie 5,7%. Stopa przyjęć do pracy od 3 miesięcy wynosi 3,7%, podczas gdy stopa zwolnień (uwzględnia zwolnienia i dobrowolne odejścia z pracy) obniżyła się marginalnie do 3,5%. Na jednego bezrobotnego w USA przypada 1,5 wakatu – rynek pracy jest mniej napięty niż na początku 2022, jednak jest to nadal wysoki wynik w ujęciu historycznym (bezpośrednio przed pandemią współczynnik wynosił 1,2).

 

Reklama

USA: Według agencji ADP liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym wzrosła w październiku o 113 tys. po wzroście o 89 tys. we wrześniu, nieco słabiej od oczekiwań. W ostatnim czasie wskazania ADP odbiegały od NFP, raport nie jest więc istotnym prognostykiem przed piątkowymi oficjalnymi danymi z rynku pracy. Warto jednak odnotować, że wzrost zatrudnienia w październiku był skoncentrowany w sektorze usługowym (edukacja i ochrona zdrowia). Badanie sugeruje, że popandemiczny okres silnego wzrostu wynagrodzeń dobiegł końca. Osoby pozostające w starej pracy odnotowały wzrost płac o 5,7% r/r, najwolniejszy od października 2021. Osoby zmieniające pracę mogły liczyć na wzrost płac o 8,4% r/r, co było najniższym wynikiem od lipca 2021.

 

USA: Indeks koniunktury konsumenckiej Conference Board w październiku obniżył się do 102,6 pkt. z 104,3 pkt. we wrześniu (dane zrewidowane ze 103,0), po raz trzeci z rzędu. W ciągu miesiąca pogorszyły się zarówno oceny bieżące, jak i oczekiwania na przyszłość. Według autorów indeksu jego wyniki pozostają spójne z oczekiwaniami krótkotrwałej i płytkiej recesji w 1h24. Oczekiwania inflacyjne (na najbliższe 12 miesięcy) wzrosły do 5,9% r/r i były najwyższe od maja.

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 8

Inflacja HICP w strefie euro obniżyła się silniej od oczekiwań - 8

 

Reklama

USA: Ceny nieruchomości w 20 największych miastach wzrosły w sierpniu o 2,2% r/r po wzroście o 0,2% r/r w lipcu, wynika z badania S&P Case/Shiller. W ujęciu miesięcznym i po odsezonowaniu ceny wzrosły o 1,0% m/m, co oznacza szósty miesiąc wzrostów z rzędu, z czego piąty o ok. 1% m/m.

 

POL: Liczba osób wykonujących pracę nierejestrowaną (w szarej strefie) w 2022 wyniosła 342 tys. (wg BAEL), co oznacza wyraźny spadek o ponad 60% (538 tys.) wobec 880 tys. osób w poprzedniej edycji badania z 2017. Obecnie w szarej strefie pracuje 2,0% ogółu pracujących, a w 2017 było to 5,4%. Według badania praca w szarej strefie najczęściej dotyczyła remontów i napraw budowlano-instalacyjnych, prac ogrodniczo-rolnych, usług transportowych, a także opieki nad dzieckiem lub starszą osobą.

 

POL: Ministerstwo Finansów poinformowało, że wg stanu na koniec października tegoroczne potrzeby pożyczkowe zostały już w pełni sfinansowane i stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2024 wyniósł 5%. We wrześniu udział inwestorów zagranicznych wśród posiadaczy obligacji skarbowych spadł o 5,2 mld PLN m/m i wyniósł 129,7 mld PLN.

Reklama

 

POL: Instytut Finansów Publicznych i Instytut Odpowiedzialnych Finansów w raporcie „Prawdziwa ustawa budżetowa na 2024” szacuje, że deficyt finansów publicznych (ESA) w 2023 wyniesie 6,0% PKB, a w 2024 od 5,1 do 5,4% PKB. Prognozy te są nieco bardziej pesymistyczne niż nasze (5,5% PKB w 2023 i 4,6% PKB w 2024). Według raportu, od 2024 Polska zostałaby objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu (EDP), podobnie jak poprzednio w latach 2004-2008 i 2009-2015. Autorzy raportu zwracają uwagę na słabsze wykonanie dochodów budżetu w okresie 1-3q23, co sprawia, że zapisane w projekcie budżetu państwa na 2024 dochody są ich zdaniem przeszacowane o 31,7 mld PLN (ok. 0,9% PKB).

 

EUR: Prezes Banku Łotwy M.Kazaks stwierdził, że aby EBC zdecydował się na obniżkę stóp musiałby dostrzec „bardzo drastyczny zwrot” perspektyw gospodarczych w strefie euro. Nie widzi on potrzeby dyskusji o obniżkach stóp procentowych, a obniżka stóp EBC w 1h24 byłaby wg niego niespójna z obecną oceną procesów gospodarczych.

 

Reklama

CHN: Indeks Caixin PMI dla chińskiego przemysłu niespodziewanie obniżył się w październiku do 49,5 pkt. z 50,6 pkt. we wrześniu, podczas gdy oczekiwano lekkiego wzrostu. Październikowa edycja badania wskazała na ponowny, chociaż marginalny, spadek aktywności w sektorze. Ankietowane firmy odnotowały spadek produkcji, do którego przyczynił się niższy popyt eksportowy. W rezultacie aktywność zakupowa i zapasy uległy ograniczeniu, spadało też zatrudnienie, a tempo jego spadku nasiliło się w porównaniu z wrześniem. Najszybszy od stycznia wzrost kosztów produkcji spowodował dalszy, umiarkowany wzrost cen wyrobów gotowych.

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej