Reklama
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.08
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.08
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EBC w gotowości - czerwcowe obniżki już niemal klepnięte! NBP o bilansie płatniczym

|
selectedselectedselected

Zgodnie z oczekiwaniami analityków, Rada Prezesów EBC nie zmieniła wczoraj stóp procentowych (refinansowa 4,5%, depozytowa 4,0%). Komunikat po posiedzeniu oraz wystąpienie Prezes EBC C. Lagarde wskazują jednak na prawdopodobną obniżkę w czerwcu. Jest to odzwierciedlone w wycenach rynkowych obniżki o 25pb z 84% prawdopodobieństwem na następnym posiedzeniu 6 czerwca.

EBC w gotowości - czerwcowe obniżki już niemal klepnięte! NBP o bilansie płatniczym
freepik
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
 • W komunikacie Rada Prezesów napisała, że jest zdeterminowana do przywrócenia inflacji do celu 2% i utrzyma wystarczająco restrykcyjne nastawienie tak długo, jak będzie to konieczne. Dodała jednak, że gdyby perspektywy inflacji, dynamika inflacji bazowej i siła transmisji polityki pieniężnej wzmocniły przekonanie Rady, że inflacja trwale zmierza do celu, wówczas należy złagodzić politykę pieniężną. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi komunikatami i choć Rada nie zobowiązała się do obniżki na następnym posiedzeniu, to zdanie to otwiera drzwi do takiego ruchu.
   
 • Podczas konferencji, prezes Lagarde powiedziała, ze znaczna większość członków Rady była za wstrzymaniem się z decyzjami odnośnie stóp procentowych do czerwca. Powiedziała, że EBC nie będzie czekał z obniżkami, aż wszystkie kategorie inflacji będą zbieżne z celem 2%, nieuchronne jest, że niektóre kategorie będą poniżej, a inne powyżej, gdy EBC zacznie obniżać stopy. Wspomniała m.in. o podwyższonej inflacji w usługach, ale także o ryzykach dla wzrostu gospodarczego, skierowanych w dół. Koniunktura w strefie euro w 1kw24 była słaba, szczególnie w przemyśle, ale badania ankietowe wskazują na poprawę w trakcie roku.
   
 • W czerwcu, Rada będzie dysponowała odpowiednim zasobem danych do decyzji. Podkreśliła, że decyzje EBC zależą od danych, a nie decyzji Fed i wskazała na różny charakter inflacji w strefie euro i USA. Wyraziła przekonanie, że inflacja w strefie euro będzie fluktuować w najbliższym czasie wokół obecnych poziomów, ale w połowie 2025 będzie w celu.
   
 • W komunikacie, ani podczas konferencji nie pojawiły się przesłanki, że obniżki mogą następować na kolejnych posiedzeniach. Dotychczasowa retoryka Rady Prezesów sugeruje ostrożne łagodzenie polityki pieniężnej, prawdopodobnie po 25pb na kwartał. Dlatego zakładamy, że EBC rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w czerwcu, a  w całym roku obniży stopy łącznie o 75pb.

 

USA: Dane tygodniowe o rynku pracy i inflacja producencka PPI w marcu bez zaskoczeń

 • Dane tygodniowe o zasiłkach dla bezrobotnych (jobless claims) nie przyniosły zmiany dotychczasowego trendu na rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 211tys., poniżej konsensusu 215tys. i 222tys. w poprzednim tygodniu. Istotnie wyższa była jednak liczba kontynuujących pobieranie zasiłku (1,817mln) w porównaniu z 1,789mln tydzień wcześniej i 1,800mln według konsensusu.
 • Po negatywnej niespodziance w danych o inflacji CPI, marcowy odczyt inflacji producenckiej PPI (0,2%m/m i 2,1%r/r) był poniżej konsensusu odpowiednio 0,3% i 2,2%, oraz 0,6% i 1,6% w lutym. Wyraźne spowolnienie inflacji w ujęciu miesięcznym (do 0,2%m/m w marcu z 0,6% w lutym) wynikało ze spadku cen energii (kategoria ta odbiła w lutym bo 4 miesiącach spadku z rzędu) oraz niżej dynamiki cen towarów. Wzrosty cen żywności i usług były podobne jak miesiąc wcześniej.
 • Indeks PPI po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł o 0,2%m/m i 2,4%r/r, zgodnie z konsensusem, po 0,3% i 2,1% miesiąc wcześniej. Dane o PPI nieco obniżyły oczekiwania odnośnie marcowego odczytu core PCE, ale wciąż nie przesłoniły wysokiej bazowej CPI.

 

USA: Ostrożne komentarze członków FOMC

 • Po negatywnej niespodziance w inflacji CPI, członkowie FOMC, Prezes Fed z Nowego Jorku J. Williams przyznał, że ścieżka dezinflacji może być wyboista. W jego ocenie Fed zrobił olbrzymi postęp w realizacji swojego podwójnego mandatu, a odchodzenie od restrykcyjnej polityki pieniężnej powinno być stopniowe i powinno rozpocząć się w bardzo krótkim terminie.
 • Szef Fed z Richmond T. Barkin powiedział, że ostatnie dane nie zwiększyły przekonania, że dezinflacja rozlewa się na całą gospodarkę, szczególnie na ceny usług. Według niego Fed powinien wykazać się cierpliwością przy podejmowaniu decyzji o obniżce stóp procentowych. Przypomniał, że jesteśmy w środowisku inflacji powyżej celu Fed.
 • Natomiast prezes Fed z Bostonu M. Collins stwierdziła, że dane możliwe, że potrzeba więcej czasu, aby rozpocząć łagodzenie polityki Fed i jego skala w tym roku będzie mniejsza niż wcześniej zakładano.

 

Zobacz także: EBC daje rynkom nadzieje. Zielone światło dla obniżek stóp w czerwcu

 

Wiadomości krajowe

Bilans płatniczy nadal z nadwyżką w lutym

 • Dziś o 14:00 NBP opublikuje lutowe dane o bilansie płatniczym. Prognozujemy, że saldo obrotów bieżących odnotowało nadwyżkę w wysokości €797mln, wobec €1467mln w lutym 2023. W efekcie dwunastomiesięczna nadwyżka w obrotach bieżących wyniosła 1,3% PKB, wobec 1,4% PKB po styczniu. Niższa nadwyżka w lutym to w głównej mierze konsekwencja głębszego deficytu rachunku dochodów, m.in. z uwagi na mniejszą skalę napływu funduszy z UE na początku tego roku. Polska nadal nie otrzymuje funduszy strukturalnych z perspektywy finansowej 2021-27, bo jesteśmy w okresie przejściowym między jednym a drugim budżetem unijnym. Z kolei realizacja budżetu na lata 2014-20 zakończyła się (trwają ostatnie rozliczenia).
 • Prognozujemy, że luty był miesiącem, kiedy odnotujemy dodatnie tempa wzrostu eksportu i importu (w €) w ujęciu rocznym. Według naszych prognoz eksport wzrósł w lutym o 2,1%r/r, a import o 2,2%r/r, po spadkach o odpowiednio 4,3% i 3,5%.
Reklama

 

MKiŚ: Nowa tarcza energetyczna będzie obejmowała 2poł24 i 1poł25

 • Nowy projekt ograniczający wzrost cen energii będzie obejmował 2poł24 i 1poł25 – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska U. Zielińska. Nowa ustawa przewiduje 4 mechanizmy. Możliwość rekalkulacji taryf energii i gazu w połowie roku w celu ich obniżenia. Dodatkowo wprowadza maksymalną dla cen oraz bon energetyczny w wysokości PLN300-600 dla ok. 3,5mln osób.

 

MFPR: W 2024 Polska będzie wnioskowała o środki z KPO na kwotę €22mld

 • Polska zamierza zawnioskować w tym roku o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości ok. €22mld - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej J. Protas. Dodał, że dotychczas uruchomiono 29 inwestycji, czyli ok. 30% KPO.

 

Dąbrowski z RPP: stopy prawdopodobnie bez zmian do końca 2024

 • Zdaniem I. Dąbrowskiego z RPP utrzymanie stóp procentowych NBP bez zmian do końca roku jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Dąbrowski zaznaczył, że marcowy odczyt inflacji był dla niego lekko zaskakujący, ale nie zmienił jego opinii co do ścieżki inflacji i stóp.
 • Wicedyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP W. Grostal ocenił, że oczekiwania inflacyjne w Polsce nie są odkotwiczone, nie generują ryzyk inflacyjnych.
 • W ostatnich tygodniach wypowiadała się duża część członków RPP, generalnie potwierdzając scenariusz braku zmian stóp w tym roku. Również naszym zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost inflacji w dalszej części roku z uwagi na znoszenie tarcz antyinflacyjnych i ekspansywną politykę fiskalną.

 

Bank Światowy podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

 • Bank Światowy zrewidował prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2024 do 3,0% z oczekiwanych poprzednio 2,6%, głównie z uwagi na odbicie konsumpcji prywatnej, którą wspierają spadająca inflacja, wzrost płac realnych, napięty rynek pracy, oraz wzrost świadczeń i transferów socjalnych. Prognoza wzrostu gospodarczego na 2025 pozostała bez zmian na poziomie 3,4%. Bank oczekuje, że w przyszłym roku wzrost PKB dodatkowo wzmocni wzrost inwestycji, napędzany przez reformy strukturalne i napływ funduszy unijnych.
 • Zaktualizowany scenariusz Banku Światowego jest zbliżony naszych oczekiwań, zarówno w zakresie tempa wzrostu (oczekujemy 3% wzrostu PKB w 2024 i 3,5% w 2025), jak i głównych jego źródeł w najbliższych dwóch latach.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING Bank Śląski analizy i komentarze

Bank komercyjny z siedzibą w Katowicach, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Jest 5. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów. W II kwartale 2021 bank obsługiwał ponad 4,3 mln klientów detalicznych oraz ponad 504 tys. klientów korporacyjnych.

Obserwuj autoraTwitterLinkedInYouTube


Reklama

Czytaj dalej