Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,03%
CHF / PLN4,52-0,04%
GBP / PLN5,03-0,07%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,41+0,02%
ROPA WTI78,58+0,92%
ZŁOTO2 032,41+0,10%
SREBRO22,49+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTB: Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki (2022-12-30 20:54)

ESPI | 21:54 30 grudzień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTB S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała od Departamentu Firm Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”, „Komisja”) ocenę nadzorczą (BION) wynoszącą 2 [2,56]. Ocena została nadana na dzień 30 czerwca 2022 roku. Ocena na poziomie 2 oznacza niski poziom zagrożenia stabilności domu maklerskiego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że badanie i ocena nadzorcza nadawana w procesie BION przeprowadzana w danym roku kalendarzowym stanowi jedno z kilku kryteriów jakie są brane pod uwagę przez KNF przy formułowaniu corocznych zaleceń dla domów maklerskich w sprawie polityki dywidendowej. Opublikowane w dniu 6 grudnia 2022 r. Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej w 2023 r. wskazuje, że aktualna ocena nadzorcza dla XTB mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów, co powinno pozwolić Spółce na ewentualną wypłatę dywidendy za obecny rok obrotowy w zgodzie z tymi kryteriami.

W Stanowisku KNF rekomenduje, aby dywidendę w 2023 r. wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

A. Kwotę w wysokości nie wyższej niż 75% zysku netto za 2022 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

I. Na 31 grudnia 2022 r. podmiot spełnił następujące kryteria:
a) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019 r., z późn. zm., zwanym dalej: rozporządzeniem 2019/2033, wyniósł co najmniej 75%,
b) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 112,5%,
c) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 wyniósł co najmniej 175%.
Podmioty stosujące przepisy przejściowe, o których mowa w części dziewiątej rozporządzenia 2019/2033, na potrzeby polityki dywidendowej ustalają powyższe współczynniki bez zastosowania tych przepisów przejściowych.

II. Ocena nadzorcza nadana w 2022 r. w procesie BION wynosi 1 albo 2%.

III. Podmiot w 2022 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2022 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 2019/2033 oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.) oraz przepisów dot. wymogów w zakresie płynności zawartych w rozporządzeniu 2019/2033.

B. Kwotę w wysokości nie wyższej niż 100% zysku netto za 2022 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają kryteria wymienione w literze A, z tym że kryteria wymienione w lit. A pkt I spełniał również na koniec 1, 2 i 3 kwartału 2022 r.

C. Kwotę w wysokości przekraczającej zysk netto za 2022 r. mogą wypłacić domy maklerskie, które spełniają jednocześnie poniższe kryteria:

I. Spełnia kryteria wymienione w literze A pkt I i III oraz osiągnął zysk netto za 2022 r.

II. Ocena nadzorcza nadana w 2022 r. w procesie BION wynosi 1.

III. Dla podmiotów, które podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy:
a) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 150%,
b) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 187,5%,
c) współczynnik określony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2019/2033 nie może w wyniku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy spaść poniżej 250%.
Podmioty stosujące przepisy przejściowe, o których mowa w części dziewiątej rozporządzenia 2019/2033 na potrzeby polityki dywidendowej ustalają powyższe współczynniki bez zastosowania tych przepisów przejściowych.

Spełnienie warunków, o których mowa w warunku C, jest wymagane również w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na skup akcji własnych.

W przypadku domów maklerskich, dla których nie nadano oceny nadzorczej w procesie BION w 2022 r., kryteria A II. oraz C II nie mają zastosowania.

W przypadku domów maklerskich, które uzyskały w 2022 r. zezwolenie KNF na włączenie zysku bieżącego okresu do kapitału podstawowego Tier I, możliwe jest wypłacenie dywidendy w kwocie nie wyższej niż wysokość zysku netto za 2022 r. pomniejszonej o kwotę zaliczoną do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z tą decyzją przy zastrzeżeniu spełnienia warunków, o których mowa w lit. A lub B.

Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać: dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2022 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że stanowiska KNF nie mają charakteru wiążących aktów prawnych, lecz raczej walor instrukcyjny, przy czym mogą stanowić istotne zalecenie dla organów statutowych podmiotów nadzorowanych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.com
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-30Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2022-12-30Jakub KubackiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej