Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi XTB

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2022
Data sporządzenia:2022-02-01
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTB S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w dniu 1 lutego 2022 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportów rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta – za 2021 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent informuje przy tym, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za 2021 rok zostaną przekazane w raportach rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej XTB – których publikacja została przewidziana na 9 marca 2022 roku.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB nr 2_2022 PL.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


XTB SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTBFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta67
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
www.xtb.com/pl
(e-mail)(www)
527-24-43-955015803782
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-01Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2022-02-01Jakub KubackiCzłonek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z najnowszy raport espi XTB

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: