Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za maj 2022 r. (2022-06-09 17:18)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za maj 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych Spółki za maj 2022 roku.
Przychody ze sprzedaży za maj 2022 roku spodziewane są na poziomie 3,4 mln PLN. Wynik brutto na poziomie 0,04 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,04 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki na koniec maja 2022 wynosił 2,8 mln PLN.

Narastająco za pierwsze pięć miesięcy 2022 roku Emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 14,1 mln PLN, wynik brutto na poziomie 0,20 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,27 mln PLN i EBITDA na poziomie 2,0 mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Dane za rok 2022 będą podlegały weryfikacji zarówno wewnętrznej jak i w procesie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raportach za I półrocze 2022 i raporcie rocznym za rok 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the "Company", "Issuer"), informs that on June 9th, 2022, the Issuer made an estimated determination of the Company's preliminary financial results for May 2022.

Sales revenue for May 2022 is expected at PLN 3.4 million. The gross result at PLN 0.04  million, net result at the level of PLN 0.04 million. The balance of cash in the Company's bank accounts is PLN 2.8 million.

Cumulatively, for the first five months of 2022, the Issuer expects the following results: sales revenues at the level of PLN 14.1 million, gross result at the level of PLN 0.20 million, net result at the level of PLN 0.27 million and EBITDA at the level of PLN 2.0 million.

The Management Board informs that this report contains preliminary data, which may differ from the final data. Data for 2022 will be verified both internally and in the audit process by a statutory auditor, and the final information on the result and sales revenues, taking into account the data for the indicated period, will be included in the report for the first half of 2022 and annual report for 2022.

Disclaimer: This English translation has been prepared solely for the convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.


VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85 - 092Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogińskiego2
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
office@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-09Jarosław WojczakowskiPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej