Reklama
WIG81 973,97+0,04%
WIG202 419,89+0,07%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,99+0,05%
CHF / PLN4,50-0,23%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 761,98+0,47%
FT-SE7 677,27+0,62%
CAC 407 934,20+0,09%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,17+1,43%
ROPA WTI79,58+1,63%
ZŁOTO2 050,72+0,32%
SREBRO22,67-0,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

UNIDEVELOPMENT S.A.: podpisanie umów GW na realizację dwóch inwestycji mieszkaniowych w Radomiu (2023-12-05 15:51)

ESPI | 16:51 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
UNIDEVELOPMENT S.A.
Temat
podpisanie umów GW na realizację dwóch inwestycji mieszkaniowych w Radomiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unidevelopment S.A. [Spółka] informuje o podpisaniu w dniu 05.12.2023 r. z EMAR Sp. z o.o. [GW] dwóch umów na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych położonych w rejonie ulicy Listopadowej w Radomiu [Umowy]. Zamawiającym jest spółka Nowa Idea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający], spółka zależna od Unidevelopment S.A.

Przedmiotem Umów jest:

1) budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą.
W budynkach o wysokości IV i V kondygnacji nadziemnych znajdzie się 167 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 128 miejsc w garażach podziemnych, dodatkowo na terenie znajdzie 69 miejsc naziemnych [Inwestycja 1]
2) budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dwulokalowych) w zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrznymi instalacjami gazowymi oraz z niezbędną infrastrukturą.
W budynkach o wysokości II kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 12 lokali mieszkalnych [Inwestycja 2]

Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji 1 został zaplanowany na 03.2024 roku, zaś zakończenia na 07.2025 roku. Wynagrodzenie GW za wykonanie Inwestycji 1 wynosi 45,90 mln zł netto., zaś termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji 2 został zaplanowany na 12.2023 roku, zaś zakończenia na 11.2024 roku. Wynagrodzenie GW za wykonanie Inwestycji 2 wynosi 4,45 mln zł netto.

Umowy zastrzegają obowiązek zapłaty przez GW na rzecz Zamawiającego kar umownych, wyrażonych procentowo (liczonych od kwoty wynagrodzenia ) lub kwotowo, m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez GW. Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć GW nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umów w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umów oraz możliwości odstąpienia od nich, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Usługi zastępstwa inwestorskiego na Inwestycji 1 oraz na Inwestycji 2 oraz czynności polegające na prowadzeniu działań związanych z marketingiem i sprzedażą lokali powstałych w ramach ww. inwestycji będzie świadczyła spółka Unidevelopment S.A.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIDEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-285Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kondratowicza37
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Zbigniew GościckiPrezes Zarządu
2023-12-05Mariusz PrzystupaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej