Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,33+0,31%
USD / PLN4,01+0,33%
CHF / PLN4,55+0,49%
GBP / PLN5,05+0,27%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 502,69-0,16%
S&P 5004 957,23-0,37%
ROPA BRENT82,96+0,44%
ROPA WTI77,85+0,80%
ZŁOTO2 024,30+0,00%
SREBRO22,84-1,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

TARCZYŃSKI S.A.: raport finansowy (2023-11-29 17:09)

ESPI | 18:09 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowośic
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-100Ujeździec Mały
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ujeździec Mały80
(ulica)(numer)
+48 71 312 12 83+48 71 310 30 73
(telefon)(fax)
ir@tarczynski.plwww.tarczynski.pl
(e-mail)(www)
915-15-25-484932003793
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody 1 391 6581 172 816303 560250 736

Zysk operacyjny99 861126 86221 78227 122

Zysk przed opodatkowaniem 58 438100 97012 74721 586

Skonsolidowany zysk netto 46 16680 50510 07017 211

Zysk netto przypisany właścicielom 46 16680 50510 07017 211

Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 34711 34711 34711 347

Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 4,077,090,891,52

Całkowite dochody ogółem40 22085 0848 77318 190

Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 40 22085 0848 77318 190

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 87 276107 12719 03722 903

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-128 760-124 991-28 086-26 722

Środki pieniężne netto z działalności finansowej37 03614 8448 0793 173

Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -4 448-3 021-970-646


stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień


30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022

Aktywa trwałe razem 1 075 601915 524232 031199 053

Aktywa obrotowe razem 409 664422 57688 37391 876

Suma aktywów 1 485 2651 338 100320 404290 929

Zobowiązania krótkoterminowe razem 546 082507 980117 802110 445

Zobowiązania długoterminowe razem463 513368 50399 99080 120

Kapitał własny razem475 670461 617102 612100 365

Kapitał własny przypisany właścicielom477 350461 617102 975100 365

Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 4482 467

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego3Q20233Q20223Q20233Q2022

Przychody 1 412 1001 181 807308 019252 658

Zysk operacyjny80 489121 82317 55726 044

Zysk przed opodatkowaniem 39 09694 9318 52820 295

Zysk netto 28 59475 5666 23716 155

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 96089 94720 05919 230

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-127 644-110 605-27 843-23 646

Środki pieniężne netto z działalności finansowej33 88417 2237 3913 682

Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -1 800-3 435-393-734


stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień


30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022

Aktywa obrotowe razem 404 158408 62987 18688 844

Aktywa trwałe razem 1 059 454900 011228 547195 680

Suma aktywów 1 463 6121 308 640315 733284 524

Zobowiązania krótkoterminowe razem 480 119453 437103 57298 586

Zobowiązania długoterminowe razem408 079314 79788 03268 443

Kapitał własny razem451 800451 83697 46398 238

Kapitał podstawowy11 34711 3472 4482 467

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2023_09_30.pdfSkrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2023 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-11-29Jacek TarczyńskiPrzezes Zarządu


2023-11-29Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu


2023-11-29Dawid TarczyńskiCzłonek Zarządu


2023-11-29Tomasz TarczyńskiCzłonek Zarządu


2023-11-29Krzysztof CetnarCzlonek ZarząduMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej