Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SYNTAGMA CAPITAL rozpoczyna wyłączne negocjacje dotyczące przejęcia oddziałów firmy Nexans ds. LAN/centrum danych („LAN/DC”) oraz telekomunikacji i łączności światłowodowej („FTTx”).

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

BRUKSELA--(BUSINESS WIRE)--Firma Syntagma Capital ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie negocjacji na wyłączność z przedsiębiorstwem Nexans SA w sprawie przejęcia jego oddziałów ds. LAN/centrum danych („LAN/DC”) oraz telekomunikacji i łączności światłowodowej („FTTx”). Nexans z siedzibą w Paryżu (Francja) zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją inteligentnych rozwiązań w zakresie łączności z zastosowaniem światłowodów i technologii wykorzystujących łącza miedziane w centrach danych, inteligentnych budynkach i działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz zatrudnia około 680 osób w 8 zakładach na terenie Francji, Belgii, Niemiec, Grecji, Maroka i Chin. Osiąga przychody rzędu 200 mln EUR z działalności w ponad 100 krajach.


Przewiduje się, że proponowana transakcja, która jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym poinformowania i zasięgnięcia opinii rad zakładowych oraz uzyskania innych zgód regulacyjnych, zostanie zakończona przed końcem pierwszej połowy 2023 r.

– Cieszymy się ze współpracy z kierownictwem w celu dalszego rozwoju naszej działalności. Zapewnienie zaplecza dla zarządzania danymi stanowi ciekawą perspektywę. Pomimo trudności na rynku fuzji i przejęć w dalszym ciągu znajdujemy atrakcyjne możliwości inwestycji kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu zbywającym różnych rozwiązań w zakresie zbywanych aktywów w przypadku skomplikowanych operacji wyodrębnienia jednostek, gdy liczy się zarówno szybkość, jak i pewność dokonanej transakcji. Niniejsza transakcja stanowi najnowszy pozyskany przez nas wydzielony fragment przedsiębiorstwa, odzwierciedlając zarazem strategię firmy Syntagma polegającą na nabywaniu przedsiębiorstw, które skorzystają z pomocy nowego właściciela kierującego kolejnym obszarem wzrostu – powiedział Sebastien Kiekert Le Moult, partner zarządzający Syntagma.

Christopher Guérin, dyrektor generalny Nexans, stwierdził: – Cieszymy się, że nasi współpracownicy ds. systemów telekomunikacyjnych dołączą do strategicznej nowej rodziny Syntagma Capital, co umożliwi dalsze inwestycje oraz rozwój działalności. To potężne połączenie zapewni istotne możliwości zarówno pracownikom, jak i klientom. Pragnę podziękować zespołom za wspaniałą dotychczasową pracę i nie mam wątpliwości co do ich przyszłego rozwoju.

Reklama

– Zdolność Syntagma do zarządzania skomplikowanymi przypadkami wyodrębniania fragmentów przedsiębiorstw miała kluczowe znaczenie dla odróżnienia nas na tle innych podmiotów. Firma zapewnia istotne możliwości rozwoju na nadchodzące lata – powiedział Frank Coenen, partner w Syntagma. – Zamierzamy wykorzystać obszerną specjalistyczną wiedzę techniczną, globalny zasięg oraz solidne relacje z klientami firmy, aby przyspieszyć jej wzrost organiczny oraz poprzez ukierunkowane inwestycje w fuzje i przejęcia w kluczowych obszarach produktowych i geograficznych.

Z ramienia Syntagma w transakcji wzięli udział Sebastien Kiekert Le Moult (partner zarządzający), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), João Pilecco (starszy wiceprezes) oraz Ludovic Ruffenach (starszy wspólnik).

Firma Syntagma korzystała z doradztwa prawnego kancelarii Willkie Farr & Gallagher, doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego i dotyczącego spraw socjalnych firmy PwC, wsparcia handlowego i strategicznego firmy Roland Berger oraz doradztwa firmy ERM w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, a także ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o Syntagma Capital

Firma Syntagma inwestuje w spółki, które mogą skorzystać z praktycznej wiedzy operacyjnej w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy wyników dla wszystkich interesariuszy. Firma jest doświadczonym operatorem, działającym w spółkach na skalę globalną i zarządzającym nimi. Wykorzystuje swoje wewnętrzne zasoby do opracowywania skutecznych strategii oraz realizowania ich w celu osiągnięcia pełnego potencjału i tworzenia trwałej, długoterminowej wartości. Syntagma inwestuje w przedsiębiorstwa i kieruje spółkami w szerokim zakresie branż, ze szczególnym uwzględnieniem rynków materiałowych, chemicznych, przemysłowych i usług dla biznesu, w tym produkcji, dystrybucji, transportu i logistyki, wynajmu sprzętu, usług w sektorze metalowym i innych branż. Firma, jako sygnatariusz zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ, zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ESG we wszystkich inwestycjach, a jej siedziba znajduje się w Brukseli (Belgia). Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://syntagmacapital.com

Reklama

Informacje o Nexans

Nexans od ponad stu lat odgrywa zasadniczą rolę w elektryfikacji naszej planety i wywiązuje się ze zobowiązania na rzecz elektryfikacji przyszłości. Grupa, która zatrudnia niemal 25 tys. osób w 42 krajach, przyczynia się do zmian w kierunku stworzenia nowego świata elektryfikacji: bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego, bezemisyjnego świata opartego na zasobach odnawialnych, dostępnego dla wszystkich. W 2021 r. obroty Nexans ze sprzedaży standardowej wyniosły 6,1 mld EUR. Grupa zajmuje czołową pozycję w branży pod względem projektowania i produkcji systemów okablowania oraz świadczenia usług w pięciu głównych obszarach działalności: wytwarzanie i przesyłanie energii; dystrybucja; zastosowania; przemysł i rozwiązania; oraz telekomunikacja i dane. Nexans jako pierwsza spółka w branży powołała firmową fundację wspierającą działania propagujące dostęp do energii dla społeczności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na całym świecie. Grupa jest zaangażowana na rzecz przyczynienia się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Nexans. Elektryfikacja przyszłości.

Firma Nexans jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext, przedział A.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nexans.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts
Reklama

Marie Ciparisse
Tel.: +32 (0)2 315 70 12
E-mail: mciparisse@syntagmacapital.com

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Business Wire

Business Wire

Business Wire Official Profile


Reklama

Czytaj dalej