Reklama
WIG81 787,24-0,19%
WIG202 417,35-0,03%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,99-0,05%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08+0,12%
DAX17 760,65+0,47%
FT-SE7 678,87+0,64%
CAC 407 923,97-0,04%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,19+1,45%
ROPA WTI79,51+1,55%
ZŁOTO2 056,01+0,58%
SREBRO22,76+0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

STS HOLDING S.A.: raport finansowy (2023-11-29 20:57)

ESPI | 21:57 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STS HOLDING S.A.rekreacja i wypoczynek - pozostałe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa8
(ulica)(numer)
+48 32 43 47 901
(telefon)(fax)
sts@stsholding.plwww.stsholding.pl
(e-mail)(www)
527295676138890387900000
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody z zakładów414 623 486412 517 43090 582 54687 994 332
Zysk/strata na działalności operacyjnej148 792 938150 496 97432 506 70432 102 597
Zysk/strata przed opodatkowaniem156 047 213155 037 44434 091 54233 071 127
Zysk/strata netto przypisana podmiotowi dominującemu112 744 972110 940 09924 631 32723 664 697
Aktywa razem*518 367 064357 138 543111 823 07976 150 567
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych*217 783 803169 647 59046 980 71536 172 965
Zobowiązania długoterminowe*58 700 90810 751 72412 663 0662 292 527
Zobowiązania krótkoterminowe*159 082 895158 859 86634 317 64933 880 438
Kapitał własny*300 583 261187 490 95364 842 36439 977 601
Kapitał zakładowy*156 725 958156 534 95833 809 20733 377 035
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody z dywidend98 356 26785 871 02121 487 83518 317 197
Koszt działalności17 401 8421 189 9523 801 770253 829
Zysk/strata na działalności operacyjnej80 954 42984 681 06917 686 06618 063 368
Zysk/strata przed opodatkowaniem86 722 53086 823 10618 946 21918 520 287
Aktywa razem*3 192 840 3923 093 305 913688 765 293659 567 563
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych*14 271 003288 2293 078 56761 457
Zobowiązania długoterminowe*31 70513 5476 8392 889
Zobowiązania krótkoterminowe*14 239 298274 6823 071 72758 569
Kapitał własny*3 178 569 3893 093 017 684685 686 726659 506 105
Kapitał zakładowy*156 725 958156 534 958--

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
STSH_PSSF_3Q 2023_20231129.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Bożena GwiazdaGłówna Księgowa
2023-11-29Marcin WalczyskoCzłonek Zarządu
2023-11-29Zdzisław KostrubałaCzłonek Zarządu
2023-11-29Mateusz JuroszekPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej