Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SIMFABRIC S.A.: Zakończenie I etapu produkcji Gry w oparciu o model "Play to Earn" oraz technologię blockchain (2022-09-13 12:56)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2022
Data sporządzenia: 2022-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Zakończenie I etapu produkcji Gry w oparciu o model "Play to Earn" oraz technologię blockchain
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) nawiązując do raportu ESPI 9/2022 z dnia 16 marca 2022 roku informuje, iż w dniu 12 września 2022 r. zakończył pomyślnie pierwszy etap produkcji projektu gry (dalej jako: Gra) w oparciu o model "Play to Earn" oraz technologię blockchain.

Pierwszy projekt Gry realizowany jest w ramach VI filaru Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki – o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 5/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. – i jest finansowany z grantu na rozwój technologii blockchain, przyznanego Spółce przez szwajcarską Fundację DFINITY w dniu 9 marca 2022 r. w wysokości 25.000 USD.

W dniu 12 września 2022 r. Spółka po zakończeniu pierwszego etapu produkcji Gry otrzymała całą należność z tytułu przyznanego grantu w łącznej kwocie 25.000 USD i równocześnie przechodzi do drugiego etapu produkcji Gry, polegającego na emisji tokenów NFT oraz pełnej komercjalizacji projektu Gry w oparciu o model "Play to Earn" oraz technologię blockchain IC (Internet Computer).

Zarząd Emitenta wskazuje, że finalizacja drugiego etapu polegającego na emisji tokenów NFT do produkowanej Gry powinna odbyć się w IV kwartale 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że dwa projekty realizowane przez spółki zależne, zostały zgłoszone do grantów DFinity i czekają na akceptację i uruchomienie produkcji prototypów Gier, w oparciu o doświadczenie i wiedzę zebraną przez SimFabric w ramach pierwszego grantu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
951242292136590199600000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-13Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej