Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SEKO S.A.: raport finansowy (2023-03-23 06:40)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A.Artykuły spożywcze
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
89-620Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zakładowa3
(ulica)(numer)
+48525108140+48523967351
(telefon)(fax)
seko@sekosa.plwww.sekosa.pl
(e-mail)(www)
5860102990190601172
(NIP)(REGON)
259400YXTRLF25CV84090000255152
(LEI) (KRS)
HLB M2 AUDIT PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20222 02120222 021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów230 160,00195 555,0049 093,0042 721,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 141,00228,001 310,0050,00
Zysk (strata) brutto5 522,00257,001 178,0056,00
Zysk (strata) netto4 460,00222,00951,0048,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 809,005 091,001 879,001 112,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 878,00-9 000,00-4 240,00-1 966,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 713,00-10 195,00-792,00-2 227,00
Przepływy pieniężne netto, razem-14 782,00-14 104,00-3 153,00-3 081,00
Aktywa, razem141 351,00130 334,0030 139,0028 337,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 377,0055 820,0013 300,0012 136,00
Zobowiązania długoterminowe12 287,0012 594,002 620,002 738,00
Zobowiązania krótkoterminowe41 760,0034 638,008 904,007 531,00
Kapitał własny78 974,0074 514,0016 839,0016 201,00
Kapitał zakładowy665,00665,00142,00145,00
Liczba akcji (w szt.)6 650 000,006 650 000,006 650 000,006 650 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,670,030,140,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,670,030,140,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)11,8811,212,532,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)11,8811,212,532,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,330,340,070,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF_SEKOSA_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2022 r.
SF_SEKOSA_2022-12-31_pl.xadesSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2022 r. - podpisy
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2022.xhtmlSprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2022 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2022.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2022 r. - podpisy
List_do_akcjonariuszy_2022.xhtmlList do Akcjonariuszy
List_do_akcjonariuszy_2022.xhtml.xadesList do Akcjonariuszy - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania_2022.xhtmlOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania_2022.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego - podpisy
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_2022.xhtmlInformacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_2022.xhtml.xadesInformacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu - podpisy
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2022 r.
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2022 r. - podpisy
SEKO_2022_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2022 r.
SEKO_2022_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2022 r. - podpisy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej