Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,00%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,03-0,08%
EUR / USD1,08-0,05%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,37-0,02%
ROPA WTI78,57+0,91%
ZŁOTO2 032,47+0,10%
SREBRO22,50+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SBE: Wejście w życie uchwały o powołaniu Członka Zarządu (2022-06-14 11:01)

EBI | 13:01 14 czerwiec 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu EBI nr 6/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz raportu EBI nr 14/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) Informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Softblue S.A. o kwotę 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która to uchwała została podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 maja 2022 r.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy była warunkiem wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Członka Zarządu.
Spółka powzięła wiedzę o rejestracji zmian Statutu w dniu 13 czerwca 2022 roku.
W związku z powyższym aktualny skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:
Michał Kierul – Prezes Zarządu
Wojciech Oczkowski – Członek Zarządu.
Życiorys Pana Wojciecha Oczkowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem EBI nr 6/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-06-14 11:01:57Michał KierulPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej