Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport ebi SBE

Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje o powzięciu informacji o rejestracji zmiany treści Statutu Spółki na podstawie uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftBlue S.A. z dnia 23 grudnia 2020 roku, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4 680 125,00 zł w drodze emisji akcji serii F. Emisją objętych było 46 801 250 akcji serii F.
W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-09 18:27:33Michał KierulPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z raport ebi SBE

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: