Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31+0,00%
USD / PLN3,98+0,11%
CHF / PLN4,52+0,02%
GBP / PLN5,04-0,05%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,38-0,01%
ROPA WTI78,59+0,94%
ZŁOTO2 031,06+0,03%
SREBRO22,46-0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SBE: Powołanie Członka Zarządu (2022-04-20 17:28)

EBI | 19:28 20 kwiecień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) Informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 6 ust. 7 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Wojciecha Oczkowskiego w skład Zarządu i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Softblue S.A. o kwotę 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która to uchwała planowana jest do podjęcia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2022 r.

Powołanie Pana Wojciecha Oczkowskiego w skład Zarządu jest kolejnym krokiem w realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 9 lutego 2022 r., o której Emitent informował raportem ESPI numer 1/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz wynika z zobowiązania Emitenta wynikającego z umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa z dnia 8 kwietnia 2022 r., o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI numer 5/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowego Członka Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-04-20 17:28:45Michał KierulPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej