Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98+0,00%
CHF / PLN4,50-0,03%
GBP / PLN5,05-0,01%
EUR / USD1,09+0,01%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,97+0,22%
ROPA WTI78,84+0,10%
ZŁOTO2 115,80+0,07%
SREBRO23,96+0,25%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PRIMA MODA S.A.: raport finansowy (2022-05-09 23:25)

ESPI | 01:25 10 maj 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-09
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
52 - 233Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parafialna27
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
WBS Audyt Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów131741582728783573
Zysk/strata na działalności operacyjnej155954659421221
Zysk/strata brutto1065-1093233-249
Zysk/strata netto998-10932018-244
Liczba akcji w sztukach3200320032003200
Aktywa trwałe115591151125132494
Kapitał własny9862918421441990
Zobowiązania długoterminowe41221845896400
Zobowiązania krótkoterminowe125001414627183065
Wartość księgowa na akcję zł/euro3,082,870,670,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej877889192199
Przepływy pieniężne netto z działalności nwestycyjnej-7460-1630
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej80105417236

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.zipSprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok
sprawozdanie z badania.zipsprawozdanie z badania
primamoda_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Prima Moda za 2021 rok
PRIMAMODA_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
sprzdzialprimamoda-2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności Prima Moda S.A. za 2021 rok
Oświadczenie Zarządu - firma audytorska.BES.pdfOświadczenie Zarządu
Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej.pdfOcena sprawozdania Rady Nadzorczej
Oświadczenie_rada nadzorcza_WBS Audyt.pdfOświadcznie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-09Dariusz PlesiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej