Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PolTREG - analiza debiutu. Spółka biotechnologiczna szukająca leku na cukrzycę i stwardnienie rozsiane szuka też kapitału od inwestorów. Co warto wiedzieć o IPO?

|
selectedselectedselected
PolTREG - analiza debiutu. Spółka biotechnologiczna szukająca leku na cukrzycę i stwardnienie rozsiane szuka też kapitału od inwestorów. Co warto wiedzieć o IPO? | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

We wtorek rozpoczęły się zapisy na akcje w ramach pierwszej oferty publicznej PolTREG - spółki biotechnologicznej, pracującej nad innowacyjnymi terapiami komórkowymi w leczeniu cukrzycy czy stwardnienia rozsianego. Co warto wiedzieć o spółce, czym konkretnie się zajmuje i na co potrzebuje pieniądze, a także jak wygląda jej oferta skierowana do inwestorów?

 

Najważniejsze informacje o spółce PolTREG

Gdańska spółka biotechnologiczna PolTREG powstała w 2015 r. poprzez wydzielenie z jednostki macierzystej, jaką był Uniwersytet Gdański. Inspiracją do powołania samodzielnej spółki były plany komercjalizacji innowacyjnej terapii cukrzycy typu 1 u dzieci, nad którą prowadzono badania od 2010 r. Spółka prowadzi badania nad terapiami wykorzystującymi limfocyty T-regulatorowe (TREGS, od których bierze się nazwa spółki), które odpowiadają za regulację procesów odpornościowych w organizmie m.in. tłumiąc zbyt nasilone odpowiedzi immunologiczne dla danego antygenu, nie wywołując przy tym obniżenia odporności. Terapie komórkowe oparte na limfocytach TREGS mają precyzyjnie uderzać w konkretną chorobę, nie wywołując osłabienia odporności pacjenta, a także pozwalać na prowadzenie terapii skojarzonych (w zestawieniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi czy immunosupresyjnymi). Ze względu na to, że polegają na wykorzystaniu ludzkich komórek, zalicza się je do grona tzw. „żywych leków” o bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Jak proces leczenia? Od pacjenta pobiera się krew obwodową i przetwarza do preparatu komórkowego TREGS. Krew poddaje się unikalnym procesom sortowania, aby uzyskać określony typ limfocytów T regulatorowych i następnie namnożyć je w laboratorium. Następnie te własne namnożone limfocyty TREG podaje się zwrotnie pacjentowi.

PolTREG prowadzi badania nad terapią komórkową TREGS dla cukrzycy typu 1 u dzieci, które przeszły pierwszą i drugą fazę badań klinicznych z obiecującymi wynikami - spółka chwali się, że jej terapia komórkowa znajduje się najbardziej dojrzałej fazie rozwoju klinicznego na świecie. Trzecia faza badań klinicznych ma ruszyć w 2022 r. Spółka planuje także równoległe rozpoczęcie fazy klinicznej I/II polegającej na identyfikacji i leczeniu przedobjawowym osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu pierwszego.

Reklama

PolTREG prowadzi również prace w zakresie terapii komórkowej z użyciem limfocytów TREGS w leczeniu stwardnienia rozsianego. Pierwsza faza badań klinicznych ma rozpocząć się w przyszłym roku.

Jeżeli spółce uda się pozyskać kapitał na prowadzenie dalszych badań klinicznych, ich wyniki śródokresowe będą kartą przetargową na drodze do pozyskania partnera branżowego, który w ramach umowy partneringowej zapewni środki na kontynuację badań i komercjalizację terapii. Strategia PolTREG zakłada samodzielne doprowadzenie badań klinicznych do zaawansowanej fazy, a następnie pozyskanie partnera wśród międzynarodowych koncernów farmaceutycznych.

W dalszej perspektywie spółka chce pracować nad nowymi generacjami terapii komórkowych TREG (w tym CAR-TREG z amerykańską spółką AZ Therapies) oraz nad nowymi obszarami terapeutycznymi, m.in. w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit i reumatoidalnego zapalenia stawów.

URL Artykułu

 

Na co zostaną wykorzystane środki z IPO?

Reklama

PolTREG w ramach pierwszej oferty publicznej chce pozyskać ok. 130 mln złotych brutto (120 mln PLN netto), co ma zapewnić spółce środki na realizację strategicznych celów do pierwszego kwartału 2025 r. Do końca 2024 r. spółka chce natomiast podpisać umowę partneringową z dużym koncernem farmaceutycznym, co ma zapewnić jej ciągłość operacyjną i zasoby na kontynuację badań klinicznych.

Wśród celów, na które PolTREG chce przeznaczyć środki pozyskane w ramach IPO warto wymienić:

 • finansowanie II/III fazy badań klinicznych terapii komórkowej cukrzycy typu pierwszego u dzieci (do 60 mln złotych)
 • finansowanie I/II fazy badań klinicznych terapii komórkowej cukrzycy typu pierwszego u dzieci w okresie przedobjawowym (do 25 mln złotych)
 • finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci rzutowo-remisyjnej (do 12 mln złotych)

 

Wyniki finansowe PolTREG

Spółka w załącznikach do prospektu emisyjnego opublikowała sprawozdania finansowe za lata 2018-20 oraz sprawozdanie z pierwszego półrocza 2021 r. W przypadku spółki biotechnologicznej z segmentu drug discovery, która znajduje się w fazie badawczej i która dopiero zmierza w kierunku komercjalizacji swoich terapii, historyczne wyniki finansowe nie są aż tak istotne, ze względu na charakter prowadzonej działalności. Trudno też liczyć na dodatni wynik netto w obecnym etapie rozwoju PolTREG.

W 2020 r. spółka osiągnęła przychody z działalności na poziomie 700 tys. PLN (500 tys. rok wcześniej), stratę na sprzedaży 3,19 mln złotych, stratę operacyjną 955 tys. PLN oraz stratę netto 878 tys. złotych z działalności kontynuowanej (-967 tys. PLN w 2019 r. oraz -1,35 mln PLN w 2018 r.). W pierwszym półroczu 2021 r. PolTREG osiągnął przychody na poziomie 400 tys. PLN (100% wzrostu r/r), stratę 1,76 mln PLN na sprzedaży oraz stratę netto 605 tys. PLN (-458 000 PLN w IQ 2020 r.).

Na koniec 2020 r. spółka dysponowała środkami pieniężnymi o wartości 15,05 mln złotych (5,175 mln PLN rok wcześniej), natomiast na koniec czerwca 2021 r. było to 14,481 mln złotych.

Reklama

poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 1poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 1

poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 2poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 2

 

Struktura pierwszej oferty publicznej PolTREG - ile akcji, po ile i dla kogo?

Gdańska spółka w ramach pierwszej oferty publicznej wystawi na sprzedaż łącznie 1 667 821 akcji (akcje oferowane), które będą stanowić 35,76% kapitału zakładowego PolTREG i zapewniać 32,38% głosów na WZA. Na akcje oferowane składają się:

 • nowa emisja serii M, która obejmie do 1 332 414 akcji (79,9% całej oferty publicznej)
 • istniejące akcje spółki (akcje sprzedawane) w liczbie nie większej niż 335 407 sztuk

Istniejące akcje PolTREG zostały wystawione na sprzedaż przez obecnych akcjonariuszy spółki: Paan Capital, Venture FIZ, Natalię Marek-Trzonkowską, Małgorzatę Myśliwiec oraz Innoventure ASI. Nowa emisja, przy założeniu objęcia wszystkich akcji (1 332 414 sztuk), będzie stanowić 28,57% kapitału zakładowego spółki (25,87% głosów na WZA). Inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie akcje z nowej emisji serii M, co wiąże się z tym, że do momentu zarejestrowania ich przez KDPW będą notowane jako PDA (prawa do akcji), natomiast inwestorom instytucjonalnym będą przydzielane zarówno akcje z nowej emisji, jak i akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy.

Reklama

Cena maksymalna akcji PolTREG w ramach pierwszej oferty publicznej została ustalona na poziomie 105 PLN za sztukę. Przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji z nowej emisji po cenie maksymalnej, spółka pozyska łącznie 139 903 470 złotych brutto (czyli o niemal 10 mln złotych więcej niż początkowo zapowiadano w materiałach informacyjnych spółki), natomiast wartość całej oferty publicznej może przekroczyć 175 mln złotych. Po sprzedaży wszystkich akcji oferowanych w cenie 105 PLN za sztukę, kapitalizacja rynkowa PolTREG wyniesie 489 662 040 PLN.

poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 3poltreg analiza debiutu spolka biotechnologiczna szukajaca leku na cukrzyce i stwardnienie rozsiane szuka tez kapitalu od inwestorow co warto wiedziec o ipo grafika numer 3

 

Harmonogram pierwszej oferty publicznej PolTREG - ważne daty

 • Wtorek 19 października: rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych; rozpoczęcie budowania księgi popytu (book building) dla inwestorów instytucjonalnych
 • Poniedziałek 25 października: zakończenie zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych
 • Wtorek 26 października: zakończenie procesu budowania księgi popytu, ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, publikacja informacji o cenie emisyjnej akcji
 • Środa 27 października: rozpoczęcie zapisów na akcje w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
 • Piątek 29 października: zakończenie zapisów dla inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji oferowanych
 • Wtorek, 23 listopada: debiut spółki na głównym parkiecie GPW; data jest szacunkowa i zależna od decyzji zarządu giełdy oraz KDPW

 

Gdzie można zapisać się na debiut PolTREG?

Zapisy na akcje PolTREG w ramach pierwszej oferty publicznej są prowadzone przez trzy biura maklerskie:

 • Dom Maklerski BOŚ,
 • Biuro Maklerskie mBanku
 • IPOPEMA Securities
Reklama

W załączniku udostępnionym przez spółkę na jej witrynie internetowej można również znaleźć listę stacjonarnych punktów obsługi klienta wymienionych biur maklerskich, które przyjmują zapisy na akcje w ramach IPO PolTREG.

Inwestorzy indywidualni mogą zapisać się maksymalnie na 10 000 akcji PolTREG (angażując do tego celu 1 050 000 PLN), nie ma natomiast dolnego progu wejścia - zapisać można się już na jedną akcję spółki.

 

Redukcja na zapisach w IPO PolTREG

W transzy dla inwestorów indywidualnych przeznaczonych zostanie od 10% do 20% puli akcji z nowej emisji, w zależności od zainteresowania ofertą ze strony inwestorów instytucjonalnych. To oznacza, że do „małych inwestorów” może trafić maksymalnie 266 483 akcji. Biorąc pod uwagę wysokie zainteresowanie ostatnimi debiutami na głównym parkiecie GPW, a także sporą redukcję na zapisach dość optymistycznie wycenionej spółki biotechnologicznej Captor Therapeutics (91,5%), wysoce prawdopodobne jest, że również w przypadku IPO PolTREG zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych przekroczy liczbę dostępnych akcji. Warto mieć to na uwadze przy podejmowaniu potencjalnej decyzji o wzięciu udziału w ofercie - przykładowo: jeżeli bowiem redukcja na zapisach wyniesie 50%, to dokonując subskrypcji na 100 akcji, finalnie na nasz rachunek maklerski trafi 50 akcji (nadpłacona kwota zostanie zwrócona). Informację o potencjalnej redukcji na zapisach poznamy najpóźniej w piątek 29 października, po przydzieleniu akcji.

 

Reklama

Pełen tekst prospektu emisyjnego PolTREG znajdziesz tutaj.

 

Klauzula informacyjna

Powyższy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną i nie ma na celu zachęcić lub zniechęcić kogokolwiek do wzięcia udziału w pierwszej ofercie publicznej PolTREG, ani jakiejkolwiek innej spółki. Każdy inwestor detaliczny samodzielnie podejmuje decyzję o ewentualnym ulokowaniu kapitału w akcjach konkretnej spółki, czy to na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Zakup akcji wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, za które bierzesz pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jeżeli potrzebujesz pomocy edukacyjnej, zapraszam Cię do regularnego oglądania materiałów na naszym kanale YouTube.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Darek Dziduch

Darek Dziduch

Redaktor portalu FXMAG i wydawca magazynu Inwestor. Nagrywa na YouTube materiały edukacyjne, poruszając tematy związane przede wszystkim z inwestycjami, finansami osobistymi i gospodarką.

Obserwuj autoraTwitter


Tematy

Spółki biotechnologiczne sektor biotechnologiczny co to jest IPO czym jest IPO redukcja na zapisach IPOPEMA Securities spółki biotechnologiczne na GPW biuro maklerskie mbanku analiza IPO poltreg debiut ipo poltreg poltreg ipo debiut giełdowy poltreg sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w polsce poltreg przetarg poltreg krs poltreg sa poltreg praca poltreg sp. z o.o zapisy na akcje w ramach pierwszej oferty publicznej PolTREG spółka biotechnologiczna PolTREG Uniwersytet Gdański limfocyty co to co to są limfocyty limfocyty podwyższone podwyższone limfocyty stwardnienie rozsiane stwardnienie rozsiane objawy stwardnienie rozsiane pierwsze objawy stwardnienie rozsiane co to stwardnienie rozsiane jak się zaczyna stwardnienie rozsiane ile się żyje jak zaczęło się stwardnienie rozsiane stwardnienie rozsiane jak długo się żyje poltreg na co zostaną wykorzystane środki z IPO? Wyniki finansowe PolTREG jakie Wyniki finansowe PolTREG PolTREG jakie wyniki finansowe czy warto wziąć udział w ipo PolTREG IPO PolTREG czy warto wziąć udział kiedy ipo PolTREG Kiedy IPO spółki PolTREG ipo PolTREG kiedy czy warto IPO PolTREG PolTREG opinie o IPO debiut spółki PolTREG kiedy debiut PolTREG PolTREG kiedy debiut na giełdzie analiza IPO PolTREG PolTREG analiza debitu giełdowego zapisy na akcje PolTREG akcje PolTREG notowania PolTREG przychody finansowe PolTREG wyniki PolTREG raport finansowy PolTREG raport finansowy 2021 PolTREG jaki raport finansowy za 2021 PolTREG PolTREG raport finansowy badania kliniczne co to jest ile trwają badania kliniczne co to są badania kliniczne badania kliniczne jak zacząć badania kliniczne jak sie zglosic badania kliniczne poltreg cukrzyca cukrzyca objawy cukrzyca typu 2 cukrzyca typu 1 cukrzyca ciążowa co to jest cukrzyca cukrzyca typu 2 jakie owoce można jeść cukrzyca ciążowa co jeść przed snem objawy cukrzycy terapie komórkowe TREG Struktura pierwszej oferty publicznej PolTREG Cena maksymalna akcji PolTREG Redukcja na zapisach w IPO PolTREG jaka redukcja na akcjach poltreg poltreg jaka redukcja jaka redukcja IPO Poltreg Gdzie można zapisać się na debiut PolTREG ipo poltreg gdzie sie mozna zapisac zapis na akcje poltreg gdzie Harmonogram pierwszej oferty publicznej PolTREG - ważne daty harmonogram IPO poltreg poltreg ile akcji dla inwestorów indywidualnych debiut poltreg na gpw Paan Capital Venture FIZ Natalia Marek-Trzonkowska Małgorzata Myśliwiec spółki biotechnologiczne gpw polskie spółki biotechnologiczne sektor biotechnologiczny w polsce Co warto wiedzieć o spółce poltreg prospekt emisyjny poltreg poltreg prospekt emisyjny prospekt emisyjny spółki poltreg
Reklama
Reklama