Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,00%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,03-0,09%
EUR / USD1,08-0,05%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,35-0,05%
ROPA WTI78,55+0,89%
ZŁOTO2 032,41+0,10%
SREBRO22,50+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (2023-01-10 17:16)

ESPI | 18:16 10 styczeń 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia:2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia (dalej „Zawiadomienie”) od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (dalej „Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającą Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE"), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem, przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 454.460 akcji, stanowiących 0,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 454.460 głosów z akcji stanowiących 0,89% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4.647.982 akcji, stanowiących 9,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 4.647.982 głosów z akcji stanowiących 9,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 5.102.442 akcji, stanowiących 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 5.102.442 głosów z akcji stanowiących 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Zawiadamiający, zarządzający Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki
PlikOpis
Załącznik do Raportu bieżącego - Zawiadomienie PTE Allianz Polska.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-10Marcin Mazurek Prezes Zarządu
2023-01-10Szczepan Barszczewski Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej