Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,07%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,30-0,11%
ROPA WTI77,86+0,00%
ZŁOTO2 030,80+0,02%
SREBRO22,42-0,27%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii C oraz nabycie części obligacji własnych serii A celem ich umorzenia (2023-05-23 21:43)

ESPI | 23:43 23 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Warunkowy przydział obligacji serii C oraz nabycie części obligacji własnych serii A celem ich umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 220.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż
220.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 23 maja 2023 r. Spółka wyemitowała 220.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 220.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Data emisji: 23 maja 2023 r.
Data wykupu: 22 maja 2026 r.
Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,95%

Podsumowanie informacji o ofercie:
Okres subskrypcji: 17 maja 2023 r. - 18 maja 2023 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 19 maja 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 220.000
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 220.000
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 220.000
Średnia stopa redukcji: 0%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 41 (liczba uwzględnia subfundusze)

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 41 (liczba uwzględnia subfundusze)

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Planowany termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. nabyła w celu umorzenia 30.390 obligacji własnych serii A, oznaczonych kodem ISIN: PLPHN0000030, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 czerwca 2019 r., wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bondspot S.A. Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 30.390.000 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-23Marcin MazurekPrezes Zarządu
2023-05-23Adam Lesiński Członek Zarządu ds. Finansowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej