Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PBS Finanse SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. (2023-05-31 01:47)

Komunikaty ESPI | 03:47 31 maj 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2023
Data sporządzenia:2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2.
Załączniki
PlikOpis
PBS Zwołanie ZWZ 20230630.pdfZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
PBS Pełnomocnictwo ZWZ 20230630.pdfWzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania ZWZ 20230630.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
PBS Uchwała zarządu pokrycie straty 20230529.pdfUchwała Zarządu
PBS Uchwały RN 20230530.pdfUchwały Rady Nadzorczej
PBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 20230530.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mickiewicza29
(ulica)(numer)
013 4631151013 4634816
(telefon)(fax)
sekretariat@pbs-finanse.plwww.pbs-finanse.pl
(e-mail)(www)
6870005496370014314
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-31Rafał WitasikPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej