Reklama
WIG81 986,43+0,05%
WIG202 415,38-0,11%
EUR / PLN4,32+0,12%
USD / PLN3,99+0,05%
CHF / PLN4,50-0,29%
GBP / PLN5,05+0,10%
EUR / USD1,08+0,07%
DAX17 753,44+0,43%
FT-SE7 663,42+0,44%
CAC 407 924,27-0,04%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,42+1,73%
ROPA WTI78,95+0,83%
ZŁOTO2 053,42+0,45%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NEXITY GLOBAL S.A.: raport finansowy (2023-11-28 18:58)

ESPI | 19:58 28 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-11-28
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEXITY GLOBAL S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-504Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zygmunta Augusta5 lok. 2
(ulica)(numer)
12 307 30 96
(telefon)(fax)
biuro@nexity.iowww.nexity.io
(e-mail)(www)
8971739404020684224
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży75 163 16 35
Koszty rodzajowe254 98 56 21
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 203 576 - 44 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem- 190 1 060 - 42 226
Zysk (strata) netto105 1 060 23226
Liczba udziałów/akcji w sztukach10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,01 0,11 0,00 0,02
Aktywa trwałe 174 24 37 5
Aktywa obrotowe577 715 124 152
Kapitał własny 28 - 76 6 - 16
Zobowiązania długoterminowe 18 160 4 34
Zobowiązania krótkoterminowe 704 655 152 140
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,00 - 0,01 0,00 - 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 259 478 - 57 102
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej 100 1 845 22 394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej150 - 2 309 33 - 492

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Nexity Global za 3Q 2023sign.pdfSprawozdanie Nexity Global S.A. za 3 Q 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-28Łukasz KaletaPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej