Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (2022-09-29 18:18)

ESPI | 20:18 29 wrzesień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 29.09.2022 r. powzięła informację o podpisaniu w dniu 28.09.2022 r. aneksu do umowy nr 21/1033/WLK/05 o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 29.10.2021 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) zmieniającym m.in. wartość limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 3.850.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej spółki, w części do wykorzystania na gwarancje bankowe oraz kredyt w rachunku bieżącym („Aneks”). Jednocześnie, zawarcie przedmiotowego Aneksu oznacza konsolidację dotychczasowego finansowania kredytowego Spółki, które do tej pory występowało w kilku bankach.

Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wszystkich kredytów obrotowych w Banku do dnia 31.01.2024 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą m.in. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.

Zarząd Emitenta uznaje, iż podpisanie przedmiotowego Aneksu jest istotne dla Spółki ze względu na skonsolidowanie źródeł finansowania na dynamiczny rozwój Emitenta wynikający z rosnącej liczby użytkowników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-29Andrzej BasiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej