Reklama
WIG82 014,57+0,09%
WIG202 420,38+0,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,50-0,23%
GBP / PLN5,05+0,10%
EUR / USD1,08+0,05%
DAX17 773,09+0,54%
FT-SE7 676,70+0,61%
CAC 407 932,10+0,06%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,32+1,61%
ROPA WTI79,77+1,88%
ZŁOTO2 052,84+0,42%
SREBRO22,66-0,31%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie (2022-06-03 20:22)

ESPI | 22:22 03 czerwiec 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia:2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą "mPay" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:30, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421 („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Omówienie oraz ocena zrealizowanych zadań oraz pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 czerwca 2022 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: kontakt@mpay.com.pl.

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki
PlikOpis
220603_Ogłoszenie_ZWZ_mPay_2022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-03Andrzej BasiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej