Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: mPay wzywa do przestrzegania postanowień umownych Bank BPS (2021-12-23 22:30)

ESPI | 23:30 23 grudzień 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr64/2021
Data sporządzenia: 2021-12-23
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay wzywa do przestrzegania postanowień umownych Bank BPS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („mPay”, „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka złożyła wezwanie do przestrzegania postanowień umownych skierowane do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („BPS”) dotyczące warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („DM BPS”) zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r. („Umowa”).

Spółka kwestionuje skuteczność złożonego przez BPS oświadczenia w dniu 01 grudnia 2021 r. w przedmiocie odstąpienia od Umowy, zgodnie z raportem bieżącym ESPI 55/2021, a tym samym uznaje Umowę za dalej obowiązującą i wiążącą dla stron. Spółka wezwała do dalszego przestrzegania postanowień Umowy, w tym do postępowania zgodnego z wytycznymi, o których mowa w Umowie, w trakcie trwania okresu przejściowego, w szczególności do:
a) nierozporządzania, nieobciążania i niezobowiązywania się do rozporządzenia akcjami DM BPS („Akcje”);
b) niedokonywania zbycia którejkolwiek z Akcji, przy czym pod pojęciem „zbycie” należy rozumieć wszelkie czynności prawne, zarówno odpłatne, jak i pod tytułem darmym, zarówno zobowiązujące, jak i rozporządzające lub o podwójnym skutku, na podstawie których miałoby nastąpić przeniesienie własności, w tym sprzedaż, darowizna, wniesieni Akcji jako wkładu na pokrycie kapitału zakładowego lub jako wkładu do fundacji, stowarzyszenia lub jakiekolwiek osoby prawnej;
c) nierozpoczynania, niekontynuowania, niezabiegania i nieprowadzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek negocjacji z jakimkolwiek podmiotem dotyczących nabycia Akcji lub innych transakcji o podobnym skutku;
d) nieprzyjmowania żadnych ofert dotyczących sprzedaży Akcji lub innych transakcji o podobnym skutku, w tym dotyczących sprzedaży Akcji;
e) niezbywania istotnych składników majątkowych spółki, której Akcje stanowią przedmiot Umowy.

Dodatkowo Spółka wezwała BPS do zawarcia z mPay aneksu do Umowy, w którym określona zostanie nowa data na podpisanie umowy przyrzeczonej przez strony.

Zarząd mPay zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-23Andrzej BasiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej