Reklama
WIG82 008,38+0,08%
WIG202 417,25-0,04%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,99+0,05%
CHF / PLN4,50-0,24%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX17 765,33+0,49%
FT-SE7 677,53+0,62%
CAC 407 934,65+0,09%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,17+1,43%
ROPA WTI79,60+1,66%
ZŁOTO2 052,21+0,39%
SREBRO22,68-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MERCOR S.A.: Nabycie akcji własnych (2023-12-04 12:24)

ESPI | 13:24 04 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr72/2023
Data sporządzenia:2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent") niniejszym informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała”)
z dnia 30 czerwca 2020 r. (Raport Bieżący nr 16/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.), dom maklerski Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, działając na rachunek Emitenta:

- w dniu 29 listopada 2023 r. nabył 863 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 25,00 złot za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 21 575,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00554% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 91 565 akcji, które stanowią 0,58811 % kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w okresie od 27 listopada do 1 grudnia 2023 r.


Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Zestawienie transakcji 27.11-01.12.2023.pdfZestawienie transakcji za okres 27 listopada do 1 grudnia 2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-12-04
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu


2023-12-04
Tomasz Kamiński
Członek ZarząduMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej