Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Przemysł inne (pin)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
IDH DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zmiana wartości nominalnej akcji spółki IDH Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki IDH Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.02.2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA („KDPW”) wydał Oświadczenie nr 371/2021 w sprawie zamiany papierów wartościowych w związku ze zmianą ich wartości nominalnej bez zmiany liczby tych papierów wartościowych.

Treść Oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego raportu

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
0371-2021.pdfOświadczenie KDPW nr 371
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Marcin KozłowskiPrezes Zarządu
Czytaj więcej