Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99+0,09%
CHF / PLN4,50-0,07%
GBP / PLN5,05-0,02%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,41-0,46%
ROPA WTI78,25-0,65%
ZŁOTO2 115,66+0,06%
SREBRO23,84-0,25%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MENNICA: informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta (2023-12-05 17:17)

ESPI | 18:17 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 15 sierpnia 2023 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 35/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie częściowego wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 05 grudnia 2023 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Kolumbii (dalej „Zamawiający”) o podpisaniu umowy z Emitentem na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 100 peso kolumbijskich i 1000 peso kolumbijskich w łącznej ilości 316 mln (słownie: trzysta szesnaście milionów) sztuk (dalej „Umowa”).
Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 15.898.124,40 EUR (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery euro czterdzieści centów).
Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:
• gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na wartość stanowiącą 10% całkowitej wartości Umowy, ważnej do 15 stycznia 2026 r.;
• gwarancja bankowa jakości i ilości nabytych dóbr na wartość stanowiącą 10% całkowitej wartości Umowy, ważną do 15 lipca 2025 r.

Umowa przewiduje następujące kary umowne należne Zamawiającemu od Emitenta:
• w przypadku niewypełnienia w całości lub częściowo obowiązków określonych w Umowie, kwotę stanowiącą równowartość 10% całkowitej wartości Umowy;
• w przypadku opóźnienia w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy, wartość odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) całkowitej wartości dóbr, które nie zostały dostarczone, za każdy dzień zwłoki, kwota ta nie przekroczy 10% całkowitej wartości Umowy.
Kary umowne nie będą należne Zamawiającemu w przypadkach spowodowanych w następstwie przyczyn o charakterze siły wyższej.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-232Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ciasna6
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Katarzyna Budnicka-FilipiukPrezes Zarządu
2023-12-05Siemowit KalukiewiczCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej