Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,09%
USD / PLN3,97-0,08%
CHF / PLN4,51-0,05%
GBP / PLN5,04-0,04%
EUR / USD1,09+0,03%
DAX17 549,00+0,72%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 914,41-0,40%
S&P 5005 061,75-0,15%
ROPA BRENT81,98+0,29%
ROPA WTI77,49-0,14%
ZŁOTO2 033,67+0,12%
SREBRO22,52-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2023-09-18 17:03)

ESPI | 19:03 18 wrzesień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2023
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2023 obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-09-18
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 73 518 98 906 15 937 21 304

Koszt własny sprzedaży 71 030 94 910 15 398 20 443

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-588 305 -127 66

Zysk (strata) brutto-1 509 -250 -327 -54

Zysk (strata) netto-1 147 -1 602 -249 -345

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,02 -0,03 -0,01 -0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 126 10 493 3 279 2 260

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 -27 70 -6

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 126 -19 414 -4 363 -4 182


30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022

Aktywa trwałe 8 397 10 460 1 887 2 230

Aktywa obrotowe 72 441 80 142 16 278 17 088

Kapitał własny 18 826 19 973 4 230 4 259

Zobowiązania długoterminowe 5 956 6 133 1 338 1 308

Zobowiązania krótkoterminowe 56 056 64 496 12 596 13 752

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,41 0,43 0,09 0,09

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

PlikOpis

MDI Energia SA SF JEDNOSTKOWE 30.06.2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia S.A. za I półrocze 2023r.

MDI Energia SA SZZD 30.06.2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności MDI Energia S.A. za I półrocze 2023r.

Raport z przeglądu SF MDI Energia SA za I półrocze 2023 r.-sig.pdfRaport Audytora z przeglądu skróconego sprawozdania finsnaowego za I półrocze 2023r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-09-18Grzegorz SochackiPrezes Zarządu


2023-09-18Piotr GajekWiceprezes Zarządu


2023-09-18Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


2023-09-18Magdalena BartkowiakGłówny KsięgowyMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej