Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2022-04-14 18:40)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okresod2021-01-01do2021-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych przez IASB
w walucie
data przekazania: 2022-04-14
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-944Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
2594009BXK9G311J7M790000029456
(LEI) (KRS)
ADVANTIM Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2021202020212020
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów252 859,00259 061,0055 240,0057 901,00
Koszt własny sprzedaży243 484,00246 334,0053 191,0055 057,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 799,007 435,00393,001 662,00
Zysk (strata) brutto24,006 182,005,001 382,00
Zysk (strata) netto-474,004 799,00-104,001 073,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 506,0046 108 506,0046 108 506,0046 108 506,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,010,10-0,000,02
Aktywa trwałe6 919,005 380,001 504,001 166,00
Aktywa obrotowe130 330,00122 499,0028 336,0026 545,00
Kapitał własny29 785,0032 364,006 476,007 013,00
Zobowiązania długoterminowe7 154,005 449,001 555,001 181,00
Zobowiązania krótkoterminowe100 310,0090 066,0021 809,0019 517,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,650,700,140,15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14 779,00800,00-3 229,00179,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7,00-1 420,00-2,00-317,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 766,003 646,002 133,00815,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
mdi_2021-12-31_pl.zipSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2021
mdi_2021-12-31_pl.zip.xadesSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2021 - podpis
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_GK_MDI_Energia_SA_za_2021.xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA w roku 2021
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_GK_MDI_Energia_SA_za_2021.xhtml.xadesSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA w roku 2021 - podpis
MDI_SSZB_2021_2022-04-14_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2021
MDI_SSZB_2021_2022-04-14_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za rok 2021 - podpis
rnoswiadczeniaradynadzorczejdosprawozdaniaza20212_signed_signed-3.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące roku 2021

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej